Ledige stillinger

Vil du jobbe med fiskehelse og fiskevelferd?

Mattilsynet er en kunnskapsorganisasjon som legger stor vekt på kompetanseutvikling og å dele kunnskap på tvers av fagområder. Mattilsynet er en viktig samfunnsaktør, og må hele tiden være i endring for å møte nye utfordringer. Vi har nå ledig stilling innenfor akvakultur på vårt kontor i Alta eller Hammerfest.

Mattilsynet er en kunnskapsorganisasjon som legger stor vekt på kompetanseutvikling og å dele kunnskap på tvers av fagområder. Mattilsynet er en viktig samfunnsaktør, og må hele tiden være i endring for å møte nye utfordringer. Vi har nå ledig stilling innenfor akvakultur på vårt kontor i Alta eller Hammerfest. 

Som inspektør innen akvakultur får du et unikt innblikk i havbruksnæringen. Du bruker fagkunnskapen din til å vurdere og forbedre helse og velferd for oppdrettsfisk, og er med på å utvikle havbruksnæringen i en mer bærekraftig retning. Arbeidsdagen din er fleksibel, du er ute i felt og på kontoret. Rundt deg har du et tverrfaglig og støttende arbeidsmiljø. Arbeidet med fiskehelse er organisert i et regionalt team og blir ledet av fagrådgiver for fiskehelse. Teamet har ansvar for fiskehelseoppgaver for hele regionen og arbeider på tvers av avdelinger når det er påkrevd. Det er viktig for oss at du bidrar aktivt til god samhandling og positiv utvikling av teamet.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene vil dekke hele fagfeltet innen fiskehelse/-velferd, som inspeksjon av oppdrettsanlegg, sykdomsforebygging, -overvåking og -bekjemping, uttak av prøver, saksbehandling som f.eks. godkjenning av lokaliteter mv.
 • Du benytter tjenestebil når du er på tilsyn.
 • Mattilsynet er en beredskapsorganisasjon. Det innebærer at du må være forberedt på å håndtere akutte og uønskede hendelser i samarbeid med andre både i Mattilsynet og eksternt.
 • Du kan få andre arbeidsoppgaver ut i fra Mattilsynets behov og prioriteringer.
Kvalifikasjoner
 • Du må ha norsk autorisasjon som veterinær eller fiskehelsebiolog.
 • Vi ønsker at du har relevant arbeidserfaring, men opplæring vil bli gitt og vi ser gjerne at også du som er nyutdannet søker stillingen.
 • Du må ha førerkort for bil klasse B.
 • Du må kommunisere godt på norsk, både skriftlig og muntlig 
Personlige egenskaper
 • Du må kunne jobbe selvstendig, men også samhandle godt i team.
 • Du har evne til å lytte og søke gode løsninger.
 • Du må trives med en skiftende og variert hverdag, og ikke minst ha evne til å raskt omstille planer og prioriteringer.
 • Du har en god forståelse av Mattilsynets rolle og samfunnsoppdrag.
Vi tilbyr
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1498 førsteinspektør med lønn på kr.520 000 – kr.620 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan stillingskode 1499 seniorinspektør og høyere lønn vurderes.
 • Vårt kontorsted Alta ligger i virkemiddelsonen for Finnmark og Nord-Troms, og vil etter nærmere regler gi deg mulighet for nedskriving av studielån, rimeligere strøm og eget skattefradrag. 
 • Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2% innskudd til pensjonskassen fra lønnen.

Mattilsynet ønsker å være en god arbeidsplass, og har inngått avtale om “inkluderende arbeidsliv”. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Vi ber om at du laster inn vitnemål og attester som vedlegg til søknaden din.
 
Informasjon
Kontaktinfo:
Siv June Hansen
Avdelingssjef
 22 77 89 26
 siv.june.hansen@mattilsynet.no
 
Kontorsted:
Alta eller Hammerfest
 

Søknadsfrist: 09.09.2020

Fast veterinærstilling

Ved avdeling Midtre Hålogaland har vi ledig en 100% stilling som veterinær ved vårt kontorsted i Harstad. Som ansatt i Mattilsynet vil du sammen med gode kolleger kunne gjøre en forskjell innen dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet. Jobben utføres i avdelingens fagteam på tvers av fagområder. Vi har også god kontakt med regionale fagrådgivere og jurister. Avdelingen er opptatt av å ha god dialog med både dyreeiere, næringsorganisasjoner og offentlige instanser det er naturlig å samarbeide med. Vi prioriterer å delta på arenaer der vi kan bidra positivt med vår kompetanse.

Harstad og omegn har mye å tilby deg som ønsker varierte fritidssysler innen kultur og friluftsliv. Spesielt for deg som er glad i variert og flott natur, oppfordrer vi deg til å besøke nettstedet https://www.visitnorway.no/reisemal/nord-norge/harstad

Arbeidsoppgaver
 • Dyrevelferd; tilsynsprosjekter, rutineinspeksjoner, oppfølging av bekymringsmeldinger.
 • Dyrehelse; prøvetaking, oppfølging av sykdomsutbrudd, søknadsbehandlinger.
 • Kjøttkontroll og slakteritilsyn; vi har kjøttkontroll i tre private slakteri. Dette omfatter blant annet båndkontroll og levende dyrkontroll med fokus på dyrevelferd, dyrehelse, zoonoser og hygiene.
 • Mattilsynet er en beredskapsetat og vi ønsker at du også bidrar med din kompetanse innen fagområdene drikkevann, næringsmidler og annet ut fra behov og prioriteringer.
 • Andre oppgaver kan påregnes utfra regionens totalbehov.
Kvalifikasjoner
 • Du må være veterinær med norsk autorisasjon. Det vil være nødvendig med godkjenning som offentlig veterinær. Den som får stillingen vil kunne få dette kurset gjennom Mattilsynet. Nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Du må beherske det norske språket godt både muntlig og skriftlig.
 • Du må være fortrolig med bruk av IKT-verktøy.
 • Du må ha førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • Er interessert, engasjert, og nysgjerrig på Mattilsynets samfunnsoppdrag.
 • Liker å jobbe selvstendig og i team.
 • Er fleksibel og løsningsorientert.
 • Er pålitelig og skaper tillit
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i stillingskode 1498 med lønn kr.520 000 – kr.600 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan både stillingskode 1499 seniorinspektør og høyere lønn vurderes.
Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2% innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
Mattilsynet ønsker å være en god arbeidsplass, og har inngått avtale om “inkluderende arbeidsliv”. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.
Vi ber om at du laster inn vitnemål og attester som vedlegg til søknaden din.
 
Informasjon
Kontaktinfo:
Kjersti Sandnes
Seksjonssjef
 97676530
 kjersti.sandnes@mattilsynet.no
 
Kontorsted:
Harstad
 

Søknadsfrist: 05.09.2020

Mattilsynet – Veterinær og Førsteinspektør akvakultur