SHA-rådgiver

Seksjon eiendom

SHA-rådgiverne er Eiendomsseksjonens fagressurser innenfor fagområdet SHA. SHA-rådgiverne støtter prosjekt- og byggeledelsen i deres arbeid for å ivareta fylkeskommunens ansvar og plikter i henhold til lover og forskrifter innenfor SHA-faget, og fylkeskommunens seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anlegg. SHA-rådgiver etablerer prosjektenes SHA-rutiner, påser at det utarbeides kontrollplaner for SHA og følger opp evt. eksterne ressurser innenfor SHA-området. Sammen med resten av SHA-avdelingen og prosjektorganisasjonene i Trøndelag Fylkeskommune bidrar du til trygge og seriøse arbeidsplasser på fylkeskommunens bygge- og anleggsprosjekt.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre SHA rådgiverrollen i bygge- og anleggsprosjekter gjennom alle prosjektfasene
 • Utføre/administrere rollen som koordinator for plan- og prosjekteringsfasen (KP), koordinator for utførelsesfasen (KU) og Byggherrens representant i fylkeskommunens bygge- og anleggsprosjekter.
 • Ved behov gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår av kontraktspartnere og kontraktsmedhjelpere.
 • Etablere prosjektene i egnet IT-verktøy for oppfølging av forskrift og seriøsitetsbestemmelsene.
 • Bidra til avdelingens forbedringsarbeid gjennom utvikling og vedlikehold av prosesser, prosedyrer og arbeidsmetodikk knyttet til SHA-faget.
 • Bistå med opplæring og rådgivning innen SHA.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknologisk utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende innen bygg og anlegg.
 • Erfaring fra bygge- eller anleggsbransjen.
 • God kunnskap om byggherreforskriften, seriøsitetsbestemmelser i bygg- og anleggsbransjen, arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter.
 • Kunnskap om risikostyring.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og god muntlig fremstillingsevne på engelsk.
 • Kjennskap til bruk av IT-verktøy for elektronisk registrering av tilstedeværelse og dokumentstyringsplattformer for SHA er en fordel, men ingen betingelse.
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper

 • Du har høy faglig og personlig integritet
 • Du er selvstendig og beslutningsdyktig
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Sentrale og moderne lokaler i Statens Hus i Trondheim
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser

Søknadsfrist

29.03.2021

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

SHA-rådgiver

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Thomas Andersen
Teamleder Seksjon Eiendom
 +47 479 73 672

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – SHA-rådgiver