ElementPartner fortsetter å vinne store kontrakter innenfor både tradisjonelle og nye segmenter. Selskapet har derfor behov for å styrke organisasjonen ytterligere og søker nå en senior konstruktør, som skal være med å utvikle konstruksjonsavdelingen videre.

Senior konstruktør

Om du vil like jobben eller naturen best, er neimen ikke godt å si.

Her kan du klatre opp de stupbratte fjellsidene i Romsdalen, og utfordringene på jobben er ikke snauere. Vi skal hente hjem konstruksjonsarbeid vi, grunnet høy etterspørsel, nå må sette ut til underleverandører. Etter arbeidstid kan du  hente hjem et knippe nye topper, som Juratind og Store Trolltind. Konstruksjonsavdelingen vokser raskere enn selskapet for øvrig, nærmest i takt med smaragdgrønne Rauma under vårflommen.

Her har du en gyllen anledning til å sikre den forjettede balansen mellom jobb og fritid så mange snakker om, men aldri helt finner.

Du vil ta del i et konstruksjonsmiljø bestående av fire konstruktører og én konstruksonssjef.

Arbeidsoppgaver

  • Utarbeidelse av element- og produksjonstegninger basert på grunnlag fra kunde, i tett samarbeid med prosjektleder
  • Prosjektering og utførelse av statiske beregninger av elementer, knutepunkter og stabilitetsberegninger ift. armering, isolasjon og tekniske standarder
  • Deltagelse i prosjekteringsmøter med byggherre og entreprenør
  • Dialog med andre involverte leverandører
  • Teknisk støtte til salg ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse innen betong- og konstruksjonsfag
  • God datakunnskap og erfaring fra bruk av beregningsprogrammer og CAD-programvare
  • Min. fire års erfaring innen prosjektering av betongkonstruksjoner
  • God kunnskap om relevante lover, standarder og regelverk
  • Engelsk (skriftlig og muntlig), dessuten en klar fordel med norskkunskaper

I denne jobben må du både kunne jobbe selvstendig og godt sammen med andre – både internt og eksternt. Videre ønsker vi at du skal være en aktiv bidragsyter i selskapet og ved siden av din faglige kompetanse bidra med positivitet, humor og generelt god stemning.

Vi tilby en spennende og utfordrende stilling i et selskap i vekst og omstilling med Norges mest moderne produksjonsfasiliteter i ryggen. Det kan påregnes normal arbeidstid og det kan tilrettelegges for fleksible løsninger tilpasset den enkeltes behovet, inklusive deler av arbeidstiden på hjemmekontor.

I Rauma vil du kunne jobbe og bo i en region med et etablert næringsliv innen bygg og anlegg, plastindustri, møbelindustri, mekanisk industri og tekstil industri, men også selskaper innen IT og transport. Rauma har også et godt utbygd frilufts- og reiseliv med kjente ikoner som Romsdalsgondalen, Romsdalseggen, Trollveggen og Trollstigen.

Søknadsfrist: 10. oktober 2021

Har du spørsmål?

Marius Halvorsen
Management Consultant
Yapril Ålesund

Espen Sundgot
Management Consultant
Yapril Ålesund

Yapril – ElementPartner – Senior konstruktør