Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune har ledig stilling:

Byggeleder bruvedlikehold

Vedlikehold av bruer på fylkesvegnettet.

Vi ønsker å tilsette en medarbeider på Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune er landets nest største vegeier med 6.000 km fylkesveg og 1550 bruer. Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune er en nyopprettet avdeling fra 01.01.2020 og er i dag i stor grad rekruttert med medarbeidere fra Statens vegvesen. 

Stillingen er tillagt seksjon vegfag og team bru. Team bru består i dag av:

 • 5 bruplanleggere
 • 2 bruinspektører
 • 1 prosjekteringsleder  bruvedlikehold
 • 2 byggeledere, inkl. denne stillingen som erstatter medarbeider som går av med pensjon. I tillegg har vi innleid byggeleder på ferjekai.
 • 1 teamleder/bruforvalter 

Vi tilbyr ansettelse i et miljø med sterk kompetanse innen alle fagfelt vedrørende planlegging, vedlikehold og forvaltning av bruer. Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø.
Trøndelag fylkeskommune har to administrasjonssteder. Arbeidssted for denne stillingen er derfor lagt til Steinkjer eller Trondheim.

Arbeidsoppgaver
Det jobbes med utvikling av innovative anskaffelser, samarbeid med bransjen og FOU-miljøer. Den som ansettes vil ha muligheter til å være med å påvirke hvordan oppgaver skal løses.

Arbeidet består i hovedsak av:

 • Byggeledelse bru for vedlikehold, forsterkning eller fornying. Det skal rapporteres på HMS, kvalitet, økonomi og framdrift.
 • Utforme tilbudsbeskrivelse og gjennomføre konkurranse.
 • Utarbeide planleggingsprogram og prioritering av hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig ingeniørutdanning innen bygg/anlegg/konstruksjon.
 • Dokumentert realkompetanse kan kompensere for utdanningskrav.
 • Det er ønskelig med erfaring fra teknisk og økonomisk byggeledelse og/eller stål- og betongkonstruksjoner.
 • Det kreves førerkort klasse B. Det må påregnes reisevirksomhet, hovedsakelig i Trøndelag.

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert, målrettet og med god gjennomføringsevne.
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper og er omgjengelig.
 • Du har evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre.
 • Du har god fremstillingsevne i norsk, skriftlig og muntlig.
 • Du har god engelsk forståelse.

Vi tilbyr
Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Tilhørighet til en organisasjon med høy tverrfaglig kompetanse.

Lønn etter avtale, gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Søknadsfrist

06.01.2021

Arbeidssted

Steinkjer eller Trondheim

Stilling

Byggeleder bruvedlikehold

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Arild Christensen
Teamleder bru
 +47 908 60 567
 arich@trondelagfylke.no
 
Anne Skjeflo
Seksjonsleder Vegfag
 +47 416 14 751
 anneskj@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Byggeleder bruvedlikehold