Driftsleder bygg

Driftsleder skal lede fagområdet iht. delegert myndighet fra avdelingsleder drift.
Driftsleder skal i tillegg til ledelse av bygg-avdelingen, ivareta konkrete oppgaver ved bruk av egen fagkompetanse.

Du ønsker å være en samfunnsbygger og pådriver til helhetlig samfunnsutvikling sammen med resten ledergruppen i Samfunn
Sammen med kommunalsjef og resten av ledelsen har driftsleder ansvar for at meløyfjæringer får gode tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og en bærekraftig økonomi.
Være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av avdelingen for å sikre fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger.
Være en drivkraft for samarbeid, godt arbeidsmiljø og samhold.

Arbeidsoppgaver:

 • Medvirke og fremskaffe underlag for utarbeidelse av driftsbudsjett for bygg-avdelingen.
 • Tilpasse innkjøp og ressursbruk i henhold til driftsbudsjett bygg.
 • Attestering av innkomne fakturaer drift bygg.
 • Oppfølging av områdets HMS og internkontroll (IK).
 • Ansvar for driftspersonell bygg, daglig planlegging og oppfølging, drifte tidsregistreringsprogrammet RS, oppfølging IK og arbeidsoppgaver i Facilit og øvrige oppgaver som tilligger en slik lederjobb.
 • Gjennomføre brukermøter og utføre tilstandskontroller av formålsbygg med utgangspunkt i IK-BYGG programmet.
 • Ansvar for oppfølging av avvik som gjelder kommunens bygningsmasse.
 • Prosjektledelse når eksterne firma er engasjert med ombygging-/ utviklingsoppgaver eller ved prosjekter i egenregi.
 • Oppfølging av tekniske anlegg i bygg. Inkludert SD anlegg og låsesystemer.
 • Stillingen kan også bli tillagt/pålagt andre oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk fagskole eller høyskoleutdanning innenfor faget
 • Relevant kompetanse innen drift og vedlikehold av bygg.
 • Ønskelig med gode IKT-kunnskaper for bruk av våre fagsystemer.
 • Du må ha interesse for- og helst erfaring fra ledelse av mennesker
 • Du må ha interesse for- og helst erfaring fra budsjettdisiplin og kontroll. 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å begeistre og motivere sine medarbeidere.
 • Etterrettelig, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk.
 • Resultatorientert, løsningsorientert og med god arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer
 • Lønn etter avtale/ kvalifikasjoner
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved tilgjengelighet/ ledighet

Annet:

 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
Søknadsfrist: 06.12.2020

Kontaktperson

Rune Severinsen 
Avdelingsleder drift
 75 71 07 63
 917 69 704
 

Om oss

Hei.
Så flott at du er interessert i å søke på stilling i Meløy kommune. 

Vi er ca. 6 300 innbyggere i kommunen. Meløy er langstrakt, og den nordlige grensen er om lag 12 mil sør for Bodø. 
Kommunen er en kraftkommune med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer.
Ørnes er kommunesenter og er knutepunkt for hurtigrute, hurtigbåter, ferge og bussforbindelser. 
Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon. 
Vi har et desentralisert skole-, SFO- og barnehagetilbud, samt videregående skole. 
Det er mye flott natur i kommunen vår, både i fjellet og ved fjorden, og rike muligheter til variert friluftsliv året rundt.
Godt  utvalg i idretts- og kulturaktiviteter finner du også i Meløy. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Meløy kommune – Driftsleder bygg