Øksnes kommune søker

Kommunalsjef teknisk

Øksnes kommune trenger en fremoverlent leder for teknisk sektor som kan være med på å løfte Øksnes-samfunnet videre.  

Ambisjonene materialiseres i store utbyggingsprosjekter innenfor helse, skole og kultur de kommende årene, og en ny Kommunalsjef teknisk vil ha nøkkelposisjon i realiseringer av disse store investeringsprosjektene.

Du må være motivert for å lede mennesker i en kompleks virksomhet og drift, og ha god dialog med eksterne samarbeidspartnere, næringsliv og befolkning/brukere. I den kontekst vil det være fokus på oppfølging av daglig drift og kontinuerlige forbedringer av virksomheten.

Som kommunalsjef får du det overordnede strategiske lederansvar for områdene som ligger innenfor sektoren. Det er behov for at søker kan endringsprosesser gjennom å drive fram omstilling i sektoren som skal ledes.

Kommunalsjef Teknisk  er en del av administrasjonssjefens strategiske ledergruppe.

Det vil umiddelbart etter tiltredelse være behov for i dialog med organisasjonen å omstille ledelsesstruktur i sektoren.

Kommunalsjef Teknisk er en 6 års åremålsstilling.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte teknisk sektor i Øksnes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale lover og forskrifter
 • Overordnet ledelse og oppfølging av enhet/avdelinger
 • Inngå i administrasjonssjefens lederteam og aktivt delta i kommunens strategiarbeid
 • Delta i regionalt samarbeid og utviklingsarbeid 
 • Drive fram utviklingsprosjekter i sektoren
 • Fortløpende saksbehandling i dialog med medarbeidere i sektoren
 • Pådriver  i utforming av planer for kvalitetsheving
 • Tilrettelegge for møter i teknisk utvalg og utredning av saker som skal behandles politisk
 • Rapportere fra sektoren til administrasjonssjefen
 • Iverksette de politiske beslutninger som blir tatt for sektoren


Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning og solid faglig bakgrunn
 • Leder- og driftserfaring fra kommunal eller annen relevant virksomhet
 • Erfaring og referanser til utviklingsarbeid i sektoren 
 • Forståelse for offentlig forvaltning og politiske prosesser


Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • God på relasjonsbygging og evne til å føre dialog 
 • Evne til å gjennomføre og forbedre ulike driftsoppgaver
 • Er utviklingsorientert og skaper oppslutning om omstilling
 • Klar lederfilosofi og gjennomføringsevne
 • Ser nye muligheter og er aktiv pådriver i utvikling av organisasjonen og kommunale tjenestetilbud


   

Vi tilbyr

 • Variert arbeid i positivt miljø.
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
 • God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist

04.01.2021

Stilling

Kommunalsjef teknisk

Stillingstype

Fast heltid

Kontaktinfo

Jarle Ragnar Meløy
Administrasjonssjef
 76 18 50 00
Øksnes kommune – Kommunalsjef teknisk