Kontrollingeniør - vegoppmerking

Seksjon Drift og vedlikehold, Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for å utvikle fylkesvegnettet og annen tilknyttet infrastruktur. Dette er oppgaver knyttet til investering og fornying drift og vedlikeholde vegene, trafikksikkerhet og forsvarlig forvaltning av vegnettet. Fylkeskommunen har store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv, sikker, miljø- og klimamessig forsvarlig måte. Det jobbes med utvikling av innovative anskaffelser, samarbeid med bransjen og FOU-miljøer. De som ansettes vil ha store muligheter til være med å påvirke hvordan oppgaver skal løses.

Drift og vedlikehold skal jobbe med å sikre vegkapitalen og verdiene som ligger i fylkesvegnettet. Dette gjøres blant annet gjennom driftskontrakter på veg, elektro/veglys og bruvedlikehold. I tillegg har seksjonen ansvaret for asfalt og dekkelegging, vegoppmerking og en geodataenhet som skal sørge for en moderne og attraktiv forvaltning av veg- og vegobjekt data. Seksjonen har mange ansatte innenfor prosjektledelse og byggeledelse på fagområdene veg-, elektro og veglys, bruvedlikehold og bruprosjektering, asfalt og vegoppmerking og geodata.

Stillingen er lagt til Team Asfalt og Fagkontrakter. Teamet har som oppgave å planlegge og gjennomføre asfalt- og vegoppmerkingsarbeider på fylkesvegnettet.  Arbeidsoppdragene vil hovedsakelig bli i Trøndelag fylke, men oppdrag må også påregnes i nabofylkene. Stillingen skal ha stasjoneringssted i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med byggeleder skal du registrere, planlegge og følge opp vegoppmerkingskontrakter.

Arbeidet omfatter blant annet:

 • Oppdatere registre, bistå administrativt og praktisk i planlegging og oppfølging av vegmerkingen.
 • Du skal sørge for at oppmerkingen følger gjeldende regelverk
 • Du skal følge opp kvalitetsmålinger av utført arbeid.
  kontroll av dokumentasjon og rapportere resultat
  kontroll av utførselen av arbeidet, med fokus på teknisk kvalitet
  bistå utarbeiding av kontrollplaner
 • Bistå i å følge opp kvalitetssystem og HMS
 • Du skal skrive og sende inn kontrollørmeldinger
  delta i fag og byggemøter etter behov
 • Følge opp og bistå formerker ved behov
 • Oppgaver for andre fagområder på seksjonen etter behov

Du kan få andre arbeidsoppgaver utenom vegmerkingssesongen. Det må påberegnes stor reiseaktivitet innen Trøndelag fylkeskommune. Stillingen er sesongbetont med høyt tempo fra april til november, og normalt arbeidstempo fra november til april.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev fra relevant yrkesfaglig utdanning.
 • Bred erfaring innenfor det aktuelle fagområde kan kompensere for utdanningskravet
 • Du har erfaring fra formerkingsfaget og kjennskap til de registre som benyttes
 • Du har kjennskap til generell drift og vedlikehold av vegnettet, samt gode kunnskaper om trafikkavvikling og arbeidsvarsling
 • Du har IT-kunnskaper
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi er en arbeidsplass med god takhøyde og mye humor kombinert med profesjonalitet overfor kollegaer, andre faggrupper, entreprenører og andre samarbeidspartner
 • Vi søker deg som ser verdien i å skape gode samarbeidsforhold gjennom god kommunikasjon og har evnen til å ta initiativ og selvstendige avgjørelser.
 • Vi legger også vekt på at du har gode IKT- kunnskaper og at kommuniser godt både muntlig og skriftlig på norsk.

Vi tilbyr

 • stort og engasjert fagmiljø
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode mulighet for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og velferdsordninger
 • reise og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • lønn etter nærmere avtale, i henhold til fylkeskommunens lønnspolitikk.

Søknadsfrist

05.03.2021

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

Kontrollingeniør - vegoppmerking

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Anne-Grethe Jenssen
Teamleder
 +47 911 12 337

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Kontrollingeniør – vegoppmerking