Blir du med å bygge vårt nye hovedkvarter på Dokken?

Vi søker byggteknolog med sans for havforskning til nyopprettet stilling som seksjonsleder

Om stillingen

Havforskningsinstituttet er en sentral aktør innen marin forskning, og ved vår avdeling for teknisk infrastruktur ønsker vi nå å ansette en ny seksjonsleder.

I Bergen bygger vi nå et nytt hovedkvarter på Dokken. Det skal bli et flott og funksjonelt bygg med avanserte laboratorier og basefunksjoner for våre forskningsfartøyer. Koordinering og ledelse av aktiviteter knyttet opp mot dette byggeprosjektet vil være en sentral oppgave.

Seksjonslederen har ansvar for å lede driften av bygg, anlegg og annen landbasert infrastruktur i tilknytning til hovedkontoret i tillegg til å være en ressurs for stasjonene i Matre, Austevoll, Tromsø og Flødevigen innen bygg og anlegg.

En viktig oppgave er å bidra til å tilrettelegge tjenester, utvikle arbeidsmiljø lokalt, koordinere ulike lokale aktiviteter og påse at helse, miljø og sikkerhet ivaretas.

Seksjonslederen har en sentral og selvstendig rolle med et betydelig ansvar. Stillingen er fast og rapporterer til avdelingsdirektør for Avdeling teknisk infrastruktur. Arbeidsstedet er i Bergen, men det kan være behov for noe reising.

Stillingen som seksjonsleder bygg og anlegg er nyopprettet og de vil bli anledning til å påvirke egne oppgaver og ansvarsområde. Det vil bli tillagt personalansvar, men avdelingen er i en organisasjonsutvikling slik at antall medarbeidere i den nye seksjonen er ikke endelig fastlagt. I tillegg har vedkommende ansvar for å lede og koordinere arbeidsgrupper knyttet til ansvarsområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen og være en pådriver for utvikling av samarbeid mellom forskning og drift, infrastruktur og relaterte tjenester
 • Sikre brukermedvirkning i byggeprosjekter
 • Styre utvikling av seksjonens ansvars- og fagområder
 • Herunder:
 • Bidra til å utvikle seksjonen faglig
 • Styre utførelse og utvikling av byggrelaterte tjenester i samsvar med organisasjonens behov
 • Kunne sette seg inn i og lede arbeid med tverrfaglige problemstillinger
 • Bidra med fagkompetanse i byggtekniske offentlige anskaffelser
 • Sikre en kostnadseffektiv organisering og drift innenfor seksjonens rammer
 • Sikre etterlevelse av lover og regler
 • Bidra til et positivt samarbeide med lokalmiljøet, lokale myndigheter og eksterne etater/virksomheter
 • Bidra til at Infrastrukturavdelingen er effektiv og leverer brukervennlige tjenester
 • Lede og delta i Havforskningsinstituttets ulike tverrfaglige prosjekter og arbeidsgrupper
 • Lede seksjonens arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og sørge for tett oppfølging av avvikssystemet

Kvalifikasjonskrav

Vi er på utkikk etter deg som har følgende kvalifikasjoner: 

 • Relevant, fortrinnsvis høyere akademisk utdanning fra høyskole/universitet innen byggteknologi
 • ledererfaring, gjerne fra forskningsinstitusjoner
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode administrative evner
 • er handlekraftig og selvstendig med god gjennomføringsevne

I tillegg bør du:

 • ha relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning eller større virksomheter
 • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og være fokusert på effektivitet og målorientering

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk. Det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og for instituttet. Vi legger til grunn at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et kreativt og godt arbeidsmiljø
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Inkludering og mangfold, og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet har fokus på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene her.

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.

Ytterligere informasjon

Stillingen som 1211 seksjonssjef lønnes i samsvar med Hovedtariffavtalen i staten, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge. CV, vitnemål og relevante attester legges ved i søknaden. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte avdelingsdirektør Infrastruktur Øystein Brun via e-post: oystein.brun@hi.no eller på telefon: 990 92 821

Se gjerne også vår webside

Om Havforskningsinstiuttet

Havforskingsinstituttet feirer 120 år!

Her får du et lite innblikk i hvordan vi har jobbet de siste 120 årene. Video: https://www.youtube.com/watch?v=pYsEcYiDiJ8

Havforskningsinstituttet (HI) er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. 

Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter sju forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Søknadsfrist

22. august 2021

Kommune

Bergen

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Seksjonsleder – Havforskningsinstituttet – Jobbnorge – ID209075