Ønsker du å være med på å utvikle fremtidens formålsbygg i Narvik kommune?

Prosjektleder

Vi søker en prosjektleder i fast stilling for nye byggeprosjekter. Du må ønske å være med på å utvikle fremtidens formålsbygg i Narvik kommune. Du vil få et selvstendig leder og resultatansvar for tildelte prosjekter. I tidligfase vil arbeidet bestå i å gjennomføre behovsanalyser, konseptutredninger, forprosjektering. I byggefasen vil arbeidet bestå i å ivareta byggherrerollen innenfor prosjektenes rammer I forhold til kostnad, tid og kvalitet. 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av tildelte enkeltprosjekter fra prosjektutvikling til overlevering og drift
 • Gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid, kvalitet og miljø)
 • Styring av prosjektøkonomi, prosjektusikkerhet, fremdrift og kontrakter
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte interessenter og aktører I prosjektenes ulike faser
 • Ansvar for å ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt I prosjektene
 • Ansvar for å gjennomføre anskaffelser I tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosjektledelse
 • Resultatansvar for prosjektene
 • Bistå i andre prosjekter etter behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelor eller masternivå fra universitet eller høgskole innen arkitektur, byggfag eller tekniske fag. Dokumentert lang erfaring og egnethet i prosjektledelse kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende utdanningsnivå.
 • Erfaring med prosjektledelse, byggeledelse eller prosjektering fra offentlig eller privat virksomhet.
 • Ønskelig med erfaring innen offentlig eiendomsforvaltning herunder
  • Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
  • Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)
  • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
  • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

Personlige egenskaper

 • Du er en god relasjonsbygger
 • Du er god til å planlegge og strukturere i en hektisk hverdag
 • Du har evne til å motivere andre
 • Godt humør og stort engasjement

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være med å utvikle Narvik kommune sine fremtidige formålsbygg
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Hyggelige kollegaer og fleksitid arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet
Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på seks måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune oppfordrer til å benytte elektronisk søknadsskjema. 

Søknadsfrist

18.01.2021

Arbeidssted

Narvik

Stilling

Prosjektleder

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Stian Nilsen
Prosjektsjef
 920 15 157
 
Morten Fredheim Hanssen
Eiendomssjef
 909 23 397

Narvik kommune – et samfunn i utvikling
Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa. 

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027. 

Narvik kommune – Prosjektleder