Vil du bidra til å bygge og utvikle en spennende industriregion?

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker.

Til vår eiendomsavdeling søkes:

Prosjektleder bygg og anlegg

For å styrke vår eiendomsavdeling søker vi en driftig, utviklingsorientert og selvgående prosjektleder for interessante og utfordrende oppgaver i et selskap i sterk vekst.

Som prosjektleder i MIP vil du arbeide både for konsernet MIP as og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge.

Sentrale oppgaver vil i hovedsak være knyttet til byggherrerollen i ulike faser av prosjektene, herunder:

 • Teknisk, økonomisk og forretningsmessige vurderinger av aktuelle prosjekter.
 • Overordnet ledelse av prosjektgjennomføringen/byggeprosessen.
 • Kontraktsinngåelse og oppfølging av avtaler med rådgivere, entreprenører, kunder og andre samarbeidspartnere.
 • Ansvar for fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektene.

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende, innen bygg og anlegg
 • Alternativt: sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende, innen elektro eller VVS og erfaring fra bygg- og anleggsbransjen
 • Minimum 3-5 års erfaring fra relevante stillinger
 • Prosjektledererfaring fra entreprenørsiden er svært relevant

Personlig profil

 • Analytisk, metodisk og strukturert
 • Forretningsmessig forståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvgående, og med god arbeidskapasitet
 • Gode sosiale egenskaper og evner å arbeide effektivt i team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • En svært spennende jobb i et konsern i sterkvekst og utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted: Mo i Rana.

For spørsmål til stillingen, kontakt eiendomssjef Arne Westgård i MIP AS på telefon 915 66 434 eller Harriet Havdal i Essensi AS på telefon 477 53 589.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 6. juni via www.essensi.no.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Hovedoppgaven for MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

Selskapet er organisert i tre driftsavdelinger. Mo Industripark as er morselskapet i MIP-konsernet og har fire datterselskap: Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, MIP Miljøkraft AS og MIP Industrinett as. MIP AS har 55 ansatte og konsernet har 118 ansatte.

Mo Industripark omfatter i dag bl.a. 108 bedrifter med omlag 2500 sysselsatte, 7,5 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert energi er nærmere 2000 GWh. I tillegg arbeider Mo Industripark for å bli vertskap for Norges første battericellefabrikk som vil sysselsette inntil nye 1500 arbeidstagere. I Mo Industripark arbeides det også med realisering av nye grønne industrielle prosesser så som karbongfangst, bruk og lagring og hydrogenproduksjon samt tilhørende prosessindustrietableringer. Vår visjon er «Grønn Industripark i Verdensklasse»

For mer informasjon om MIP: Se www.mip.no

Mo Industripark – Prosjektleder bygg og anlegg