Har du interesse for marin arealforvaltning?

Rådgiver / Seniorrådgiver

Anonym søkerprosess

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder. Denne stillingen er omfattet av forsøket med anonyme søknader. Det er derfor viktig at du som søker registerer en utfyllende og beskrivende CV i din Jobbnorge profil. Ved utvelgelse av kandidater til intervju vil din CV utgjøre grunnlaget. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Om stillingen

Marin arealforvaltning er et viktig satsingsområde for Fiskeridirektoratet. Det skal derfor ansettes en ny rådgiver / seniorrådgiver ved Kyst- og havbruksseksjonen i Fiskeridirektoratet region Nord. Kontorsted vil være i Tromsø, Hammerfest eller Vadsø.

Kyst og havbruksseksjonen har ansvar for Fiskeridirektoratets operative oppgaver innenfor havbruk og marin arealforvaltning i Troms og Finnmark. Dette innebærer tilsyn med havbruksnæringen i regionen med fokus på kunnskap, utvikling og påvirkning på omkringliggende miljø, samt ivaretakelse av sjømatnæringenes interesser i plan- og arealprosesser. Vi skal fremme en bærekraftig utvikling med fokus på marine ressurser og marint miljø. Arbeidet med marin arealforvaltning berører også ressurskontroll, ressursforvaltning og ivaretagelse av det marine naturmiljøet. Seksjonen har for tiden 13 medarbeidere fordelt på tre kontorsteder i Troms og Finnmark, og er en av fire seksjoner ved region Nord. Regionen har totalt cirka 70 medarbeidere.

Stillingen er knyttet til arbeidet med marin arealforvaltning, med behandling av ulike planer og tiltak i sjø. Arbeidet inkluder revidering av Kystnære fiskeridata og oppdatering i forhold til kunnskapsgrunnlaget vårt. Avveiing mellom fiskeri, akvakultur og miljø er sentralt i arbeidet. Det kan forventes deltakelse i regionale og nasjonale prosjekter. Det må også påregnes annet arbeid ved seksjonen.

Arbeidsmiljøet kjennetegnes av flinke, hyggelige og offensive medarbeidere med stort engasjement for fagfeltene vi har ansvaret for. Seksjonens medarbeidere jobber i økende grad i tverrfaglige grupper på tvers av seksjoner og regioner. Det er gode utviklingsmuligheter for personer som liker å ta utfordringer og ansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av arealplaner
 • Saksbehandling av tiltak som berører interessene vi skal ivareta
 • Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, for eksempel Kystnære fiskeridata
 • Deltakelse i arbeidet med vannforskriften, marine verneplaner o.l.
 • Videreutvikling av arbeidsmetodikk og prosedyrer
 • Samarbeid med og innspill til andre statlige etater, kommunale myndigheter og Sametinget
 •  Veilednings- og informasjonsoppgaver
 • Deltakelse i seksjonens tilsynsoppgaver kan også bli aktuelt

Kvalifikasjonskrav

 •  Høyere utdanning relatert til marin arealforvaltning på hovedfags-/masternivå
 • Kompetanse og/eller erfaring fra marin arealforvaltning
 • Kjennskap til akvakultur- og fiskerinæringen
 • Gode IT- ferdigheter, og kjennskap til GIS-baserte kartverktøy
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig på norsk, kombinert med god formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide analytisk, systematisk og ryddig
 • Utviklingsorientert og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • God system- og rolleforståelse

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 520 000,- til kr 670 000,- per år, avhengig av utdanning og tidligere praksis. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Interessante arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde, og mulighet til å påvirke utviklingen av Norge som verdens ledende sjømatnasjon
 • Kunnskapsrike og hyggelige kollegaer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Kontorsted i Tromsø, Hammerfest eller Vadsø

Spørsmål om stillingen

Seksjonssjef Otto Andreassen, telefon 959 12 130

Seniorrådgiver Tom Hansen, telefon 975 89 511

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Søknadsfrist

27. november 2020

Arbeidsgiver

Kommune

Hammerfest Tromsø Vadsø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Hammerfest Tromsø Vadsø

Rådgiver / Seniorrådgiver – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge