Geomatikar

Geomatikarane i Aurstad Tunnel AS driv med prosjektering, feltarbeid, masseutrekning, digital dokumentasjon, sluttleveransar og oppfølging av produksjonsvolum.

Som geomatikar er du ein nøkkelperson i prosjektgjennomføringa vår. Du blir ein viktig støttespelar for anleggs- og prosjektleiing. Geomatikarane er difor med på prosjekta frå start til slutt.

Vi verdset å ha medarbeidarar som viser ansvar og tek initiativ, og er engasjerte i det vi arbeider med. Du vil vere med på eit lag med stor fagleg kompetanse, og bidra til å utvikle dette.

Aurstad Tunnel AS har behov for å utvide talet på geomatikarar. Vi ønskjer difor å knytte til oss fleire medarbeidarar som vil delta i det gode miljøet som vi har skapt her.

Fagansvarleg geomatikk/geomatikar 

Vi søkjer deg som har/er:

 • Teknisk fagskule eller bachelor utdanning
 • Relevant arbeidserfaring
 • Førarkort kl. B/BE
 • Fokus på kvalitet, HMS og økonomi
 • Framoverlent, engasjert og lærevillig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Påliteleg, ansvarsbevisst og nøyaktig
 • Vilje og ønske om utvikling av eigen kompetanse
 • Lag- og relasjonsbyggar
 • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg 

Vi tilbyr:

 • Tverrfagleg og godt arbeidsmiljø
 • Innovativ arbeidsplass, får vere med på å skape
 • Interessante prosjekt
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsordningar
 • AFP-bedrift
Arbeidsgiver: Aurstad AS
Stillingstittel: Geomatikar
Søknadsfrist: 10.10.2021
Arbeidssted: Hovdebygda
Har du spørsmål?
Jo Stian Tverberg

Administrerende direktør

Aurstad AS

Aurstadkonsernet består av morselskapet Aurstad AS som eier selskapene Aurstad Tunnel AS og Aurstad Maskinutleige AS med hovedkontor i Ørsta. Vi er et maskinentreprenørfirma som bygger infrastruktur, veier, tunneler, kraftanlegg, flyplasser og kommunaltekniske anlegg. Markedsområdet vårt er i dag Midt-Norge, men noen prosjekttyper regner vi på i hele Norge. Vår strategi er at vi skal være hovedentreprenør på de prosjektene vi arbeider med, men det hender at vi tar på oss underentrepriser på tunell- og grunnarbeid. For å kunne gjennomføre store og kompliserte utbyggingsprosjekt, er vi opptatt av å ha motiverte og kompetente ansatte innen flere fagfelt for å få til god prosjektstyring. I tillegg er det i selskapets strategi at vi skal ha en moderne maskinpark og være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.

”Vi skal være en ansvarlig og innovativ hovedentreprenør, som setter spor både på land, i mennesker og i historien”

For mer informasjon om selskapet se www.aurstad.no

Yapril – Aurstad – Geomatikar