Vi søker:

To grunnerververe

Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere. Vi har stor omsetning og økende aktivitet i Miljøpakken i Trondheim. Vi har derfor behov for flere grunnerververe. Fylkeskommunen har store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv, sikker, miljø- og klimamessig forsvarlig måte.

Grunnervervsstillingene tilhører team grunnerverv, som er en del av vegfagseksjonen. Vegfagseksjonen består, for øvrig, av teamene geofag, plan og prosjektering og bru. Vegfagseksjonen er en av fem seksjoner i Vegavdelingen. Seksjonen skal bidra til oppgaveløsing i hele Vegavdelingen. Team grunnerverv består av 5 grunnerververe, 3 landmålere, 1 saksbehandler på oppgjør. Fylkeskommunen har også juridiske ressurser innen grunnerverv. 

Trøndelag fylkeskommune har to administrasjonssteder. Arbeidssted for stillingene er fortrinnsvis Trondheim. 

Arbeidsoppgaver
Stillingen byr på selvstendige og utfordrende oppgaver med mange mellommenneskelige og rettslige utfordringer. Oppgavene medfører også tverrfaglig samarbeid og prosjektdeltakelse med mulighet for involvering i prosjekter i hele fylket. Grunnerververen er bidragsyter i hele prosessen fra oppstart av planarbeid til ferdigstillelse av anlegg. Grunnerverv søkes løst i minnelighet,  og god kommunikasjon med berørte grunneiere er viktig. Personlig egnethet for stillingen vil derfor bli vektlagt.

 Konkrete oppgaver:

  • Grunnerverv, herunder minnelige forhandlinger og forberedelse og bistand ved gjennomføring av skjønn
  • Generell eiendomsforvaltning
  • Deltakelse i prosjektgrupper for planleggings- og utbyggingsoppgaver
  • Spesielt fokus på grunnerverv i by 
Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad eller hovedfag fra høyskole eller universitet innen jordskiftefag, eiendomsfag, landbruksfag eller juridiske fag. Annen relevant utdannelse og lengre praksis, og gode personlige forutsetninger kan kompensere for utdannelseskravet. 

Vi søker fortrinnsvis erfarne grunnerververe, men nyutdannede med den rette formelle utdanningen er også aktuelle.

Stillingen forutsetter at du har førerkort klasse B. Det må påregnes noe reisevirksomhet, hovedsakelig i Trøndelag.

Personlige egenskaper
  • Du er åpen og lyttende  
  • Du snakker og skriver godt norsk
  • Du samarbeid godt
  • Du er selvstendig, ryddig og strukturert  
  • Du har lyst til å lære, og deler gjerne kunnskap og erfaring
Vi tilbyr

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Vi gir deg viktige oppgaver, med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi har faglige nettverk med de andre fylkeskommunene og med Statens vegvesen. Trøndelag fylkeskommune har en egen strategi på digitalisering og innovasjon og vi skal utvikle nytt saksbehandlingssystem for grunnerverv.

Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid.
Lønn etter avtale, gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Søknadsfrist

29.11.2020

Arbeidssted

Trondheim

Stilling

Grunnerververe

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Anne Karin Skjeflo
seksjonsleder
 41614751
 anneskj@trondelagfylke.no
 
Sonja Hollås
teamleder
 90501144
 sonho@trondelagfylke.no

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4700 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største veieiere med ca 6.000 km fylkesvei.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Trøndelag fylkeskommune – Grunnerververe