Drift/prosjektingeniør - Bygg og eiendom

Vefsn kommune har ledig en 100% stilling som ingeniør/sivilingeniør innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygg.

Driftsenheten Bygg og eiendom har FDV ansvar for kommunale bygninger, samt nybygging og rehabilitering av kommunal bygningsmasse. Enheten forvalter ca. 95 0000 m2 bygningsmasse og har totalt 70 ansatte i avdelingen, hvorav 10 er knyttet til administrasjonen. Vi søker en person som i utgangspunktet skal ha ansvar for å følge opp drift av bygg, med hovedvekt på bygningsmessig vedlikehold, men i perioder også bistå med å følge opp kommunens byggeprosjekter.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

– Ansvar for systematisk forvaltning, drift – og vedlikehold, byggteknikk
– Rapportering/oppfølging i forhold til lover og forskrifter
– FDV (forvaltning, drift, vedlikehold) dokumentasjon
– Oppfølging av serviceavtaler, vedlikeholdsplaner og tilstandskontroller
– Prosjekt- og byggeledelse
– Styre og administrere innleide konsulenter i forbindelse med prosjekter
– Generell saksbehandling

Ønskede kvalifikasjoner

– Ingeniør/sivilingeniør innen fagområdet Bygg
– Nødvendig praksis innen fagområdet
– Formell/praktisk kompetanse innen brannteknikk
– God muntlig og skriftlig formidlingsevne
– For søkere med høy realkompetanse vil krav til formell utdanning kunne vurderes

Personlig egnethet for stillingen vektlegges.

Vi tilbyr

– Krevende og interessante arbeidsoppgaver
– Et godt arbeidsmiljø og dyktige kolleger
– Gode pensjons og forsikringsvilkår
– Kommunen er behjelpelig med bolig
– Kommunen er behjelpelig med barnehageplass
– Flyttegodtgjørelse etter regulativ
– Fleksibel arbeidstid

Lønnsvilkår

Lønn etter avtale.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.
Søkerlister blir offentliggjort.
Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst)..

Kontaktpersoner

Brynjulf Brun Svendsen
Enhetsleder
brynjulf.brun.svendsen@vefsn.kommune.no
959 43 390
75 10 18 30
 
Søknadsfrist: 12.09.2021
 
Vefsn kommune – Drift/prosjektingeniør – Bygg og eiendom