Har du lyst til å jobbe med noen av Norges mest spennende næringer?

Vi søker jurist og tilsynsmedarbeider

Jurist innen havbruksnæringen

Vi er opptatt av et effektivt og komptent akvakulturtilsyn. Det er viktig for å fremme en lønnsom og bærekraftig næring med forutsigbare rammebetingelser.

Vi søker en jurist med interesse for fiskeri- og havbruksnæringen og offentlig forvaltning

Søknadsfrist er 25. mai.

Tilsynsmedarbeider - akvakultur

Liker du utfordringer og har interesse for norsk havbruksnæring? Ønsker du å være med å utvikle fremtidens havbrukstilsyn?

Region Nordland søker en ny medarbeider til kontoret i Bodø. Du vil bli en viktig del av tilsynsteamet i regionen og skal gjennomføre tilsyn med oppdrettsaktørene, både fra kontoret og ute på anleggene. Du vil også bli en del av tilsynsapparatet i hele landet, et sterkt kollegialt fellesskap med stor bredde i kompetanse og erfaring.

Søknadsfrist er 25. mai.

Om oss

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.
Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet har om lag 420 ansatte, noe over halvparten arbeider i de fem regionene og resten ved hovedkontoret i Bergen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I Fiskeridirektoratet er det et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og enkelte mangler i CV.

Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordres derfor om å søke.

Fiskeridirektoratet benytter seg av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

jurist og tilsynsmedarbeider – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge ID 206141