Blir du med og utvikler Moss til å bli en mer bærekraftig og attraktiv by?

Vi søker byplanlegger, samfunnsplanlegger og prosjektleder

Byplanlegger

Vil du være med på laget som jobber med overordnet og strategisk by- og arealplanlegging i Moss? 

Kommunen står overfor spennende planer og prosjekter knyttet til blant annet infrastruktur og store byfornyingsprosjekter.

Du får blant annet jobbe med utarbeidelse av kommunedelplaner og strategier for god stedsutvikling.

Les mer om stillingen her.

Samfunnsplanlegger sosial bærekraft

Vil du være med på laget for å planlegge en bærekraftig og inkluderende kommune? 

Moss kommune er inne i en rivende utvikling med stor forventet befolkningsvekst i årene framover, og vi har høye ambisjoner for den nye kommunen. FNs bærekraftsmål legges til grunn for alle vedtak og beslutninger. Stillingen som Samfunnsplanlegger – sosial bærekraft vil jobbe i hele spennet av visjonen, men inneha et særlig ansvar for området “varmere”. 

Du får blant annet være med å gjennomføre ulike plan- og strategiprosesser, delta og lede både eksterne og interne prosjekter, samt sikre et allsidig folkehelsearbeid.

Les mer om stillingen her.

Prosjektleder Miljøløftet

Er du en modig prosjektleder som vil utvikle Moss til en mer bærekraftig, attraktiv og konkurransedyktig by? 

Byområdet står overfor mange spennende planer og prosjekter knyttet til blant annet jernbane, rv.19 og store byfornyingsprosjekter og det er viktig at forvaltningsområdene samarbeider på grunnlag av felles mål og strategier. Miljøløftet Moss har et felles mål om 0-vekst i intern personbiltrafikk og vi må derfor få flere over på mer miljøvennlige transportformer. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at mosseregionen blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

Miljøløftet Moss er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, Moss kommune, Jernbanedirektoratet og Bane NOR.  

Les mer om stillingen her.

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum, vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder  – og mye mer!

#mangfoldige Moss

SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE

Felles – Moss kommune – Jobbnorge 206963