Energimontør Stasjonsavdeling

Om oss

Linea AS er et datterselskap i Helgeland Kraft konsernet. Vi har siden 2010 gjennomført omfattende fornying av nettet over hele Helgeland. Dette er et arbeid som fortsetter langt ut i 2021. Nettselskapet forvalter linjer på 8000 kilometer som tilsvarer Norge på langs 3,5 ganger. 45 500 kunder får tilført strøm fra Helgeland Kraft Nett. Totalt distribueres det 6,5 TWh kraft i eget nett.

Seksjon Montasje består av ca. 70 medarbeidere, og har hovedansvar for gjennomføring av vedlikehold og montasjearbeid for oss.

Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en omsetning på om lag 1,7 mrd. kroner per år. Vår visjon «Helgeland Kraft – en aktiv verdiskaper» danner grunnlaget for vår virksomhet og gir klar retning for alle våre 250 medarbeidere. Vi er sertifisert ihht NS-ISO 9001/14001 og har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Om stillingen

Stasjonsavdelingen er en avdeling under montasje som ivaretar drift og vedlikehold av trafo/stasjonsanlegg. Du vil være en del av et team med høy kompetanse innen bygging og vedlikehold av stasjons- og kontrollanlegg. I tillegg vil du være med på å ivareta bedriftens behov for rask reaksjon ved feil som ikke ivaretas av vaktpersonell.

Som energimontører i Linea vil du være en viktig bidragsyter i forhold til vårt samfunnsoppdrag med å opprettholde stabil strømforsyning på hele Helgeland. Du vil få muligheten til å ta i bruk ny teknologi, og være med på å gi innspill til forbedring av måten vi arbeider på. Du er fleksibel, og trives med å nye utfordringer både i forhold til oppgaver og varierende arbeidssted.

Arbeidsoppgaver

 • Montasje og vedlikehold av lav/høyspennings luft/kabelanlegg, nettstasjoner og stasjonsanlegg
 • Ivareta behov for rask reaksjon ved feil på anlegg der avdelingen innehar nødvendig kompetanse
 • Drift og vedlikehold av stasjonsanlegg
 • Være med å planlegge avdelingens arbeide og oppgaver
 • Delta i prosjektarbeid
 • Sørge for nødvendig rapportering under og etter arbeid/prosjekter
 • Påse at arbeidet utføres fagmessig godt og sørge for rapportering tilbake for korrigering av tegninger og kart
 • Gå aktivt inn for forenkling og effektivisering av arbeidet
 • Være med på å utvikle forholdene slik at medarbeidere stimuleres til godt arbeide
 • Påse at arbeidsmiljøet er godt
 • Sørge for at verne- og sikkerhetsarbeidet blir tilfredsstillende tatt hånd om, og delta i oppfølging av HMS-arbeidet

Kvalifikasjonskrav

 • Du har fagbrev som Elverksmontør gruppe A/B eller Energimontør Gruppe H/L
 • Du har erfaring med lednings-, kabel-, nettstasjons- og stasjonsanlegg.
 • I tillegg er det ønskelig med spesialkompetanse på kontrollanlegg, hjelpeanlegg, apparatanlegg, og fjernstyring i stasjonsanlegg.
 • Du bruker data aktivt som arbeidsverktøy og har kunnskap om relevern i nettverk, produkter og protokoller, inkludert industrielle protokoller som Modbus TCP, Profinet, IEC 61850.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert og ryddig
 • Du er tilpasningsdyktig
 • Du har evne til å organisere arbeidsoppgavene og tar initiativ
 • Du arbeider godt alene, men også gjerne i team

Vi tilbyr

 • En utviklende fagstilling med krav til spisskompetanse
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksitid
 • Et godt og variert velferdstilbud

Spørsmål om stillingen

Ved spørsmål om stillingen kan du kontakte leder for Stasjonsgruppen Øyvind Mortensen på tlf 908 49 220, eller epost oyvind.mortensen@linea.no

Søknadsfrist

15. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Vefsn

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

En av våre avdelingskontor på Helgeland

Energimontør Stasjonsavdeling – Linea – Jobbnorge – ID 209348