Vi søker deg som er faglig engasjert og tror på menneskers ressurser

Sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helse og rus

Om stillingen

 • Todelt turnus med arbeid hver tredje helg.
 • En spennende stilling i et fagfelt i utvikling
 • Et arbeidssted hvor fagutvikling har høy prioritet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Tiltredelse: September 2021

Så du dokumentarserien på NRK, “Stemmene i hodet”, som ble spilt inn ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter? Vi sier «Det finnes alltid muligheter!»

CRUX Bergfløtt behandlingssenter er et aktivt og bredt sammensatt fagmiljø. Vi er en gjeng engasjerte medarbeidere som setter pasientene først. Hos oss kan du jobbe fleksibelt og kreativt innenfor gitte rammer. Vi har et godt arbeidsmiljø med stor mulighet for medvirkning.

Vi ser etter deg som har erfaring fra psykosefeltet, er faglig oppdatert, fleksibel, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner. Du trives med å arbeide med pasienter over tid, og du ser pasientenes ressurser.

Arbeidsoppgaver

 • Observere pasientens tilstand, planlegge, iverksette og gjennomføre sykepleiefaglige tiltak i overensstemmelse med pasientens behov og avdelingens målsetting.
 • Inneha TK-funksjon, er koordinerings ansvarlig i teamet
 • Føre god sykepleiedokumentasjon, herunder ansvar for sykepleieplan og sykepleiesammenfatning.
 • Medansvar for utarbeidelse og oppfølging av individuell plan for sine primær- pasienter.
 • Sørge for at legens medisinske forordninger blir utført.
 • Fordele miljøterapeutiske/sykepleiefaglige arbeidsoppgaver ut fra personalets kvalifikasjoner ved ansvarsvakt og i teamene.
 • Samarbeide med øvrige faggrupper både i og utenfor avdelingen.
 • Veilede og undervise sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, assistenter og annet fagpersonell.
 • Veilede og undervise pasienter og deres pårørende.
 • Ta initiativ til, og delta i, ansvarsgruppe rundt pasienten.
 • Planlegge og gjennomføre samtaler med pårørende.
 • Tilrettelegge gode læringssituasjoner for studenter og annet personell.
 • Bidra med forslag til og delta i utprøving av nye arbeidsmetoder.
 • Følge avdelingens kvalitetssystemer.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Ha medansvar for egen fagutvikling og læring.
 

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier/vernepleier med norsk autorisasjon og videreutdanning i psykisk helse og rus
 • Erfaring i klinisk arbeid med psykose pasienter
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Det er en fordel om du er godkjent gruppeleder for psykoedukative flerfamilie-/enfamiliegrupper og/eller IMR-grupper

Personlige egenskaper

 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt arbeidsmiljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du arbeider godt, både selvstendig og i team
 • Du er engasjert og holder deg faglig oppdatert
 • Du har evne og lyst til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse
 • 100 % stilling
 • Lønn i henhold til avtale (Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten)
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Generell informasjon

Intervju kan tilpasses ferien.

Vil du vite mer om stillingen?
Avdelingsleder Marit Arnestad tlf. 991 55 410 m.arnestad@stiftelsencrux.no

Klinikksjef Mette Kristine Dyve tlf 926 84 636 mk.dyve@stiftelsencrux.no

Vi ønsker ikke henvendelser fra bemanningsbyrå.

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenken “Søk stillingen” på denne siden.

Har du spørsmål om elektronisk utfylling, kan de rettes til Jobbnorge på tlf. 75 54 22 20.

Om oss

Så du dokumentarserien «Stemmene i hodet» på NRK som ble spilt inn ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter? Vi tilbyr spesialisert behandlingstilbud for mennesker med psykoseproblematikk. Klinikken har en døgnavdeling i Lier med 14 behandlingsplasser for unge pasienter, hvorav to er brukerstyrte plasser. Poliklinikken vår ligger i Drammen sentrum og tilbyr individuelle samtaler, gruppetilbud og ambulante tjenester til pasienter i målgruppen. Vi har et utstrakt samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommunene.

CRUX Bergfløtt er en del CRUX, som er landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse med virksomheter som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren i Norge. I dag er vi over 600 ansatte og har mange frivillige  medarbeidere. Vi jobber for å gjøre verden til et litt bedre sted. Slagordet vårt er «Det finnes alltid muligheter» og våre grunnverdier er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Søknadsfrist

28. juli 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Lier

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bergflødtveien 69, Lier

Sykepleier/vernepleier – CRUX – JobbNorge – ID 208093