Tromsø ungdomssenter utvider med flere stillinger våken natt, og søker etter DEG som er en trygg og stødig voksen med stort hjerte for våre ungdommer.

Miljøterapeuter våken nattevakt

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Tromsø ungdomssenter er en statlig barneverninstitusjon med beliggenhet på Håkøya ca 2 mil utenfor Tromsø sentrum https://bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/tromsoungdomssenter. Institusjonen har to avdelinger, en akuttavdeling og en omsorgsavdeling. Disse ligger ved siden av hverandre, og det er plass til fire ungdommer i alderen 13-18 år på hver avdeling. På institusjonens område er det to leiligheter der det er mulighet for familie/nettverk å overnatte i forbindelse med besøk/samvær. Leilighetene kan også brukes som avgrensede selvstendighetstreningstiltak for beboere på omsorgsavdelingen. 

Ved Tromsø ungdomssenter er det ledig 3 faste stillinger i 77 % stilling som våken nattevakt.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som motiveres av ansvar, arbeider selvstendig, er trygg i voksenrollen og som kan romme ungdomene og deres behov. Du må ha evne til å danne gode relasjoner, opprettholde god struktur, ha et faglig perspektiv og kunne samarbeide i team. Du er fleksibel og trives med store utfordringer og du har evne til hurtig omstilling. Du må også trives med selvstendig arbeid på natt og ha en positiv innstilling og engasjement. 

Det er nødvendig med god helse da arbeid med ungdom i institusjon er fysisk og psykisk krevende.  

Personlig egnethet, relevant erfaring og personalgruppas sammensetning for øvrig vektlegges. 

På bakgrunn av personalgruppas sammensetning på natt for øvrig, oppfordres kvinner til å søke.

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

Tromsø ungdomssenter har et viktig samfunnsoppdrag og skal ivareta ungdommer som har behov for plasseringer utenfor hjemmet, enten i en akutt fase eller etter planlagte plasseringer. Institusjonen har basis i traumebevisst omsorg, og skal ivareta ungdommen på en inkluderende og omsorgsfull måte.

Sentralt for arbeidet på begge avdelinger er miljøterapi med miljøterapeutiske strukturer og relasjonsarbeid. Arbeidet på institusjonen baserer seg dermed på grunnleggende miljøterapi og traumebevisst omsorg. På omsorgsavdelingen arbeider vi etter Omsorgs- og endringsmodellen. Du kan lese mer om modellen her: https://bufdir.no/globalassets/global/nbbf/institusjon/brosjyre_oem_ungdom-ensidig.pdf

På akuttavdelingen arbeider vi etter Faglig veileder for akuttarbeid, som du kan lese mer om her: https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Akuttarbeid/Akuttveileder/

Arbeid ved Tromsø ungdomssenter byr på spennende utfordringer, høyt tempo og varierte oppgaver. Nattevaktstillingene er knyttet til direkte arbeid med våre ungdommer som bor ved våre avdelinger. Dette innebærer blant annet å ha ansvar for å ivareta ungdommene som bor å avdelingene med særskilt oppfølging på natt, det å være en trygg og god voksen som sørger for trygghet og trivsel for den enkelte og for gruppa som heltet. Man skal følge planarbeidet for hver enkelt ungdom og har et selvstendig ansvar for å være oppdatert i forhold til målsetting og titltak for den enkelte ungdom. Man skal bidra til et godt arbeidsmiljø og sørge for god dialog i organisasjonen, også med familier og andre samarbeidspartnere. 

Hvilken bakgrunn har du?

  • Minimum treårig bachelorutdanning, som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier.  
  • Søkere med annen treårig relevant høgskoleutdanning, kan være kvalifisert dersom de i tillegg har barnevernsrelevant tilleggsutdanning på høgskolenivå, med minimum 30 studiepoeng.  Annen relevant utdanning kan for eksempel være lærerutdanning, sykepleier, bacherlor psykologi o.l.
  • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
  • Sertifikat kl. B

Dersom søkergrunnlaget ikke er tilstrekkelig, vil det vurderes tilsetting av miljøterapeut med annen relevant, slik nevnt over, bachelorutdanning eller miljøarbeider. Da vil i såfall følgende krav gjelde for miljøterapeut: 3 årig relevant bachelorutdanning, minimum 180 studiepoeng. For miljøarbeider: Treårig videregående skole, eller autoriasajon som barnepleier eller hjelpepleier. Lang relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse. 

  • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid på institusjon.
  • Det er ønskelig at du har kjennskap til Rettighetsforskriften.
  • Det er ønskelig at du har kjennskap til traumebevisst omsorg.

Hva får du hos oss?

Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøteapeut lønnstrinn 43-60 (kr 413 500 – 543 500 pr år), evt. i 1486 miljøarbeider, lønnstrinn 35-52 (373 200 – 475 800 pr. år). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. 

Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby:

  • En utfordrende og spennende arbeidsplass i faglig utvikling
  • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen
  • Engasjerte kollegaer i et trivelig miljø

Opplysninger til deg som søker

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Stillingen er for tiden lagt til Tromsø ungdomssenter.

Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Agnethe Hagerup, tlf 466 15 691 / epost: agnethe.hagerup@bufetat.no

 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag (billighetserstatning), tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.

Søknadsfrist

16. juni 2021

Kommune

Tromsø - Romsa

Omfang

Fast prosent (3 stillinger) (77%)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Håkøya

Miljøterapeuter våken nattevakt – Bufetat – Jobbnorge ID206990