Vi har ledige stillinger ved Jong ungdomshjem

Miljøterapeut

Informasjon om oss

Ved Jong ungdomshjem er det ledig tre faste 100 % stillinger som miljøterapeut dag/kveld inkl. arbeid hver 4. helg. 

Jong ungdomshjem tilbyr rusbehandling for ungdom mellom 13 og 18 år, etter behandlingsmetoden Læringsbasert Rusbehandling (LBR). Målgruppa er ungdom med alvorlige atferdsvansker, herunder alvorlige og vedvarende rusproblemer. 

Det blir lagt stor vekt på å skape et godt samarbeid med ungdommen og ungdommens naturlige økologi. Sentralt i behandlingsarbeidet er at ungdommen skal opparbeide seg ferdigheter for å håndtere situasjoner som tidligere har ført til rusbruk.  Vi vektlegger et tett samarbeid med foreldre/foresatte og andre viktige personer for å støtte ungdommen i endringsarbeidet. Rusbehandlingen bygger på læringsteoretiske prinsipp, kognitiv atferdsterapi og sosialøkologisk teori. Behandlingsmodellen er under utvikling i et spennende samarbeid mellom kvalitetssikrer i Nasjonal enhet for behandling (NABE), Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Bjørgvin ungdomssenter og Jong ungdomshjem. 

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Utøve målrettet behandlingsarbeid i hht. behandlingsmetoden Læringsbasert rusbehandling.
 • Delta i utformingen av og følge opp de individuelle behandlingsplanene til ungdommen.
 • Delta i behandlingsmøte/samtaler med ungdommen og eksterne samarbeidspartnere.
 • Gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak etter behov.
 • Legge til rette for og delta i tett samarbeid med foreldre.
 • Journal- og dokumentasjonsansvar.
 • Vakt- og brannvernansvarlig.
 • Delta i regelmessig veiledning og konsultasjon.
 • Delta i regelmessig trening i Trygghet og sikkerhet i barnevernsinstitusjon. 
 • Delta i praktiske gjøremål.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er løsingsfokusert.
 • Metodelojal.
 • Trygg i krevende situasjoner.
 • Er i stand til å håndtere uventede hendelser på en forsvarlig måte.
 • Har evne til romslighet, fleksibilitet og selvstendighet.
 • Mestrer arbeidspress i en hektisk hverdag.
 • Er punktlig og har og evne til å arbeide strukturert og metodisk.

Personlig egnethet vil tilleggest stor vekt.

Hvilken bakgrunn har du?

 • Det er krav om sosialfaglig høyskoleutdanning. Minimum treårig relevant høyskoleutdanning som sosionom, barnevernpedagog eller vernepleier. Søkere med relevant mastergrad eller vidareutdanning innen klinisk miljøterapi, rus, familiebehandling o.l. vil prioriteres.
 • Kjennskap til det teoretiske grunnlaget til behandlingsmetoden (læringsteori og kognitiv atferdsterapi).
 • Førerkort klasse B er nødvendig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til Rettighetsforskriften.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til traumebevisst omsorg.

Hva får du hos oss?

 • Deltakelse i spennende behandlingsarbeid for ungdom med rusproblemer.
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1495 barnevernspedagog, 1494 sosionom eller 1508 vernepleier, lønnsramme 15, alt. 6-11, p.t. kr 402 000 – 594 300 pr. år (ltr. 41 – 65).
 • Ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng kan det tilsettes i stillingskode 1510 spesialutdannet barnevernpedagog, 1185 spesialutdannet sosionom eller 1509 spesialutdannet vernepleier, lønnsramme 18, alt. 5-11, p.t. kr 468 300 – 615 800 pr. år (ltr. 51- 67), 1173 klinisk sosionom eller 1496 klinisk barnevernspedagog, i lønnsramme 18, alt 7-11, p.t. kr 468 300 – 615 800 pr. år (ltr. 51 -67).
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby:

 • Godt faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen. 
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn/unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.
 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Kari Sofie Lidsheim, tlf. 466 15 931

Avdelingsleder Per Morten Bakke, tlf. 466 16 97

Enhetsleder Line A. Skavhaug, tlf. 466 16 978

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

 

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Jong ungdomshjem.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo.

Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

Jong ungdomshjem tilbyr rusbehandling for ungdom mellom 13 og 18 år, etter behandlingsmetoden Læringsbasert Rusbehandling (LBR). Målgruppa er ungdom med alvorlige atferdsvansker, herunder alvorlige og vedvarende rusproblemer. 

Det blir lagt stor vekt på å skape et godt samarbeid med ungdommen og ungdommens naturlige økologi. Sentralt i behandlingsarbeidet er at ungdommen skal opparbeide seg ferdigheter for å håndtere situasjoner som tidligere har ført til rusbruk.  Vi vektlegger et tett samarbeid med foreldre/foresatte og andre viktige personer for å støtte ungdommen i endringsarbeidet.  Rusbehandlingen bygger på læringsteoretiske prinsipp, kognitiv atferdsterapi og sosialøkologisk teori. Behandlingsmodellen er under utvikling i et spennende samarbeid mellom kvalitetssikrer i Nasjonal enhet for behandling (NABE), Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Bjørgvin ungdomssenter og Jong ungdomshjem. 

Søknadsfrist

1. august 2021

Kommune

Bærum

Omfang

Heltid (3 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Miljøterapeut – Bufetat – Jobbnorge ID 207306