Vil du være et anker for barn og unge i akutt sårbare situasjoner? Vi søker tre dyktige miljøterapeuter til henholdsvis 100 % og 80 % faste stillinger

Miljøterapeut - akutt

Om stillingene og om Sundstedtråkka ungdomssenter

Ved Sundstedtråkka ungdomssenter har vi ledig to faste stillinger, 100 %, og en fast stilling, 80 %. Stillingene er p.t. i turnus dag / kveld og med vakt p.t. hver 6. helg. Det må påregnes endringer i turnus.

Sundstedtråkka ungdomssenter er en akuttinstitusjon for inntil 6 ungdom mellom 13 og 18 år som er i en utsatt situasjon og som trenger umiddelbar hjelp. Vi er i døgnkontinuerlig drift, noe som innebærer turnus med arbeid dag, kveld, natt og i helger.

Akuttfeltet står i endring og som miljøterapeut ved Sundstedtråkka vil du få delta ved implementeringen av det helt nye standardiserte forløpet. Standardisering skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere. 

Les mer om Sundstedtråkka undomssenter her

Dette er oppgaver som inngår i stillingen

​​​​​​Hos oss vil du blant annet få jobbe med:

 • målrettet miljøterapeutisk arbeid med ungdom
 • utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner
 • deltakelse i team rundt hver ungdom
 • deltakelse i daglige arbeidsoppgaver knyttet til institusjonenes drift og utvikling
 • møtevirksomhet internt og eksternt
 • samarbeid med ungdommers familie
 • dokumentasjonsoppgaver

I stillingene vil det også være noe møtetid på dag/ettermiddag med veiledning og trening i trygghet og sikkerhet.

Vi ser etter deg som:

 • er faglig utforskende
 • er genuint interessert i ungdom og balanserer trygt mellom omsorgsfulle handlinger og faglige vurderinger
 • er robust og takler å stå i krevende smerteuttykk over tid
 • ønsker å delta aktivt ved implemeteringen av det nye og spennende, standardiserte forløpet
 • er tillitvekkende og pålitelig
 • er handlekraftig og løsningsorientert
 • har gode samarbeidsevner
 • er i stand til å bygge gode relasjoner

Hvilken bakgrunn har du?

Dette må du ha:

 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng, fortrinnsvis i barnevernsfag og/eller sosialfag, lærere med spesialpedagogikk eller sykepleiere med relevant videreutdanning innen psykiatri. 
 • Du kan også være aktuell dersom du er under utdanning, og har fullført minimum 90 studiepoeng, fortrinnsvis i barnevernsfag og/eller sosialfag. Hvis du er under utdanning, må du i tilegg kunne vise til relevant arbeidserfaring med målgruppen.
 • Sertifikat kl. B, med manuelt gir.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Dette ønsker vi at du har:

 • Videreutdanning i miljøterapi.
 • Vi legger vekt på relevant erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjon for ungdom med atferdsvansker eller fra institusjon innen rus/psykiatri.
 • Gjerne erfaring med håndtering av emosjonelle uttrykk og utfordrende atferd.
 • Erfaring fra omsorgs- og endringsarbeid.
 • Erfaring med å bruke IKT som arbeidsverktøy.

Hva får du hos oss?

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som:

 • 1488 miljøterapeut (under utdanning etter 90 sudiepoeng), lønnsramme 17 alt. 3-11, p.t 364 800 – 446 800 pr. år (ltr. 33-48)
 • 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 5-11, p.t kr 396 900-507 600 pr. år (ltr 40- 56).
 • Søkere med relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng lønnes i stillings kode 1534 som spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alt. 5-11 p.t. kr 468 300 – 574 700 pr. år (ltr. 51- 63). All lønn er opplyst i 100 % stilling.

Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Godtgjørelse for ubekvem arbeidstid utbetales i tillegg.

I tillegg kan vi tilby:

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Faglig utvikling gjennom interne og eksterne kurs og veiledning.
 • En spennende arbeidsplass med solid faglig fokus og gode kollegaer.
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.
 

Kontaktinformasjon

Anita Antunez, Enhetsleder tlf: 466 18 484

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et eventuelt intervju.

 

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Sundstedtråkka ungdomssenter.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har hovedkontor i Oslo. Bufdir er underlagt Barne- og familiedepartementet

Bufetat, region sør dekker Agder,  Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Søknadsfrist

9. august 2021

Kommune

Øvre Eiker

Omfang

Heltid (3 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Storgata 62, 3300 Hokksund

Miljøterapeut – Bufetat – Jobbnorge ID 209232