Er du utdannet vernepleier? Vi kan tilby en utfordrende og spennende arbeidshverdag

Vernepleier, Enhet hjemmetjenester

Er du tøff nok til å jobbe hos oss?

Vi søker dyktig og engasjert vernepleier som ønsker spennende utfordringer.

Vi har ledig fast 100% stilling som vernepleier ved avdeling Peer Gynt 2. Avdelingen gir tjenester til voksne mennesker med ulike funksjonsnedsettelser i samlokalisert bolig, og ved ambulante tjenester. Avdelingen gir også avlastning i hjemmet til funksjonshemmede barn.

Hovedoppgaver

Du skal ta medansvar for virksomhetens samlede utfordringer og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle faglige strategier og reflektert praksis.

 • koordinere og sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester til brukere.
 • utøve kontinuerlig faglig vurdering av brukerens behov med fokus på økt mestring. Sikre brukermedvirkning, unngå unødvendig tvangsbruk og gi god kvalitet på tjenestene.
 • iverksette og koordinere tverrfaglig samarbeid.
 • påse at brukerrettet dokumentasjon i fagsystemene er korrekt og oppdatert.
 • veiledning av brukere, pårørende, medarbeidere, studenter og andre.
 • bidra til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø.
 • fremme samarbeidskultur som preges av kompetansedeling og lojalitet mot brukerrettede tiltak, kommunens rutiner og prosedyrer.
 • holde seg faglig oppdatert og ta i bruk relevant teknologi.
 • bidra aktivt med informasjon som setter leder i stand til å evaluere og forbedre rutiner og praksis.

Andre oppgaver:

 • Være pådriver ved implementering av nye rutiner på avdelingene.
 • Ta aktivt medansvar i kvalitetsutviklingsarbeidet.
 • Ha ansvar for å utføre andre oppgaver delegert fra virksomhetsleder og avdelingsleder.

Arbeidstid:

 • Stillingen er for tiden i turnus med dag og kveldsvakter, og med arbeid tilsvarende hver tredje helg.

Arbeidssted:

 • Peer Gynts vei 89, 1535 Moss
 • Forandring av tjenestested må regnes med.

Stillingsbrøk:

 • 100%

Kvalifikasjonskrav

 • autorisert vernepleier
 • beherske norsk språk skriftlig og muntlig (nivå B2)
 • erfaring med arbeid med mennesker med psykiske lidelser er en fordel
 • du må kunne delta i tjenestemottakers aktiviteter
 • politiattest kreves i henhold til helsepersonellovens § 20a
 • sertifikat klasse B er en fordel

Personlige egenskaper

 • du arbeider målrettet, strukturert og selvstendig.
 • du er en god teamarbeider.
 • du har høy arbeidsmoral og støtter lojalt opp om fattede beslutninger
 • du håndterer en til tider hektisk arbeidshverdag
 • du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Om oss

Peer Gynt 2 er organisert under Virksomhet Nord i enhet hjemmetjenester. Mål for Moss kommune er at helse- og sosialtjenesten bidrar til at den enkelte kan leve et trygt, meningsfylt og mest mulig selvstendig liv.

Virksomheten er tverrfaglig sammensatt i 5 avdelinger med kompetanse innen rus og psykisk helse, somatikk og funksjonsnedsettelser.

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med engasjerte og dyktige kollegaer med variert kompetansebakgrunn.
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling. Reell innflytelse over tjenestekvaliteten i din avdeling.

Informasjon

Kontaktperson:

Avdelingsleder – Peer Gynt 2 Morten Nilsson 988 19 543. Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Tilsetting på vanlige vilkår i stillingskode 6455. Lønn etter lov- og avtaleverk.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

#mangfoldige Moss

Moss ligger ved østsiden av Oslofjorden, og kan by på både et urbant sentrum, vakkert kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder  – og mye mer!

 

SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE

Søknadsfrist

27. juni 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Moss

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Peer Gynts vei 89

Vernepleier – Moss kommune – Jobbnorge ID 207798