Vi ser etter deg med et sterkt faglig engasjement.

Lederstillinger hos Viken senter

Søker du etter spennende faglige utfordringer?

Viken senter ligger i naturskjønne omgivelser i Bardu kommune i Indre Troms, med nærhet til byene Tromsø og Narvik, og med rike muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Viken senter er en landsdekkende diakonal stiftelse og består av Klinikkenheten og Kurs- og veiledningsenheten. Klinikkenheten er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern med avtale med Helse Nord RHF.

Behandlingen retter seg mot ulike dimensjoner; det psykiske, fysiske, eksistensielle/åndelige og det sosiale. Gjennom tverrfaglige team jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer. Klinikkenheten har døgnbehandlingsplasser for voksne og for familier. Vi har et engasjert og kompetent personale bestående av totalt 60 medarbeidere.

Vil du bidra?

Vi ser etter deg med et sterkt faglig engasjement. Du må også ha en helse- eller sosialfaglig bakgrunn og ha gode samarbeidsevner.

Som en av våre nye ledere blir du en del av den øvrige ledergruppa, som vil få felles ansvar innenfor ulike fagfelt.

Les mer om de ulike stillingene nedenfor:

Søknadsfrist for stillingene er 23. februar 2021.

Viken senter – JobbNorge – Lederstillinger