Vil du være med å løse framtidens utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i Lødingen kommune?

Lødingen kommune har ledig stilling som kommunalsjef for helse og omsorg

Kommunalsjefen har det overordnede lederansvaret for tjenesteområdene innen helse- og omsorg. Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens ledergruppe, og er en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av kommunen. Lødingen kommune mangler en helhetlig helse og omsorgsplan og kommunalsjefen vil lede dette arbeidet. Lødingen har også demografiske utfordringer som påvirker hvordan tjenestene innenfor helse og omsorg må planlegges for fremtiden.

Vi søker en engasjert, utviklingsorientert og samlende leder som vil være med å videreutvikle kommunens tjenester fremover. Lødingen  kommune er opptatt av kvalitet og fornuftig bruk av ressursene, og er en organisasjon av medarbeidere med høy real- og fagkompetanse.

Stillingens ansvarsområde og oppgaver kan bli noe endret dersom det er hensiktsmessig.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle tjenestene både faglig, personalmessig og økonomisk.
 • Sørge for tverrfaglig samhandling med kommunens øvrige virksomhet.
 • Bidra aktivt i ledelsen av kommunen.
 • Understøtte politisk ledelse i arbeidet med utvikling av kommunen.
 • Sørge for at politiske vedtak iverksettes.
 • Være en aktiv bidragsyter i kommunedirektørens ledergruppe og en pådriver for et godt arbeidsmiljø.
 • Saksutredninger og planarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning.
 • Solid administrativ og økonomisk erfaring ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet.
 • Helsefaglig kompetanse er en fordel.
 • Vi ser gjerne at du har erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid.
 • God forståelse for, og kompetanse om kommunal drift og forvaltning.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og løsningsorientert.
 • Inspirerende, inkluderende og motiverende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Lede gjennom å gi tillit og ansvar.
 • Ha evne til å delegere.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lederavtale med 10 ekstra fridager.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Hyggelige kollegaer.

Tiltredelse snarlig og etter avtale

Lødingen kommune – Kommunalsjef – Helse og omsorg