Vi har ledig to stillinger som enhetsleder. 

Enhetsleder, avdeling Kårstua

Beskrivelse
Om stillingen
Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder ved Lamarktunet bo – og rehabiliteringssenter, avdeling Kårstua.

Kårstua har 18 en-sengsrom og er en korttids- og rehabiliteringsavdeling. Her legges stor vekt på å ivareta og fremme egne ressurser blant de som har fått korte opphold på avdelingen. Avdelingen har 2 rom som kan brukes til lindrende behandling og ett rom til KAD (Kommunal Akutt Døgnplass).

Arbeidsoppgaver
Som enhetsleder har du fag – og driftsansvar for avdelingen.
Du må samarbeide med andre instanser for å yte den best mulige tjeneste.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig sykepleierutdanning
 • IKT-kunnskaper
 • Relevant erfaring og lederutdanning er ønskelig

Vi søker deg som kan utføre en god og rettferdig personalpolitikk:
Du må:

 • ha egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
 • ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • være systematisk og kan arbeide selvstendig
 • være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • ha engasjement og godt humør
 • være fag- og utviklingsorientert
 • ha evne til å inspirere og motivere medarbeidere

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i
faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle
kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne
bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir
unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse
sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt
med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere

Søknadsfrist

25.11.20

Utlyst

04.11.20

Stilling

Avdelingsleder

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Sture Jacobsen
Kommunalsjef for Helse og Omsorg
911 71 594 / 76 10 92 67

Enhetsleder, avdeling Stabburet

Beskrivelse
Om stillingen
Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder ved Lamarktunet bo – og rehabiliteringssenter, avdeling Stabburet.

Stabburet er en skjermet avdeling for personer med demens og alderspsykiatri. Avdelingen har til sammen 12 en-sengsrom. Et av rommene brukes til avlastning / kartlegging.

Arbeidsoppgaver
Som enhetsleder har du fag – og driftsansvar for avdelingen.
Du må samarbeide med andre instanser for å yte den best mulige tjeneste.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig sykepleierutdanning
 • IKT-kunnskaper
 • Relevant erfaring og lederutdanning er ønskelig

Vi søker deg som kan utføre en god og rettferdig personalpolitikk:
Du må:

 • ha egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
 • ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • være systematisk og kan arbeide selvstendig
 • være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • ha engasjement og godt humør
 • være fag- og utviklingsorientert
 • ha evne til å inspirere og motivere medarbeidere

Krav til språkkunnskaper
For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Generelt
Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle
kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne
bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir
unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse
sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknadsfrist

25.11.2020

Utlyst

04.11.2020

Stilling

Avdelingsleder

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Sture Jacobsen
Kommunalsjef for Helse og Omsorg
911 71 594 / 76 10 92 67

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen – Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen.
Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune – Enhetsledere