Seksjonsleder

Føde- og barselseksjonen Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vår flotte avdeling trenger ny seksjonsleder.

Dette er stillingen for deg som er jordmor og har interesse for ledelse. Seksjonen er en del av Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Organisatorisk er avdelingen plassert i Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse. Fødeseksjonen har status som kvinneklinikk. Vi er en kombinert seksjon med 4 fødestuer, barsel, barselhotell og poliklinikk. Seksjonen ledes av seksjonsleder i tett samarbeid med fag- og forskningsjordmor, enhetsleder og lederstøttekonsulent med kontorfaglig bakgrunn. Seksjonsleder inngår i lederteam i Avdeling for fødselshjelp og kvinnehelse og har avdelingsleder som nærmeste leder. Det medisinskfaglige ansvaret ivaretas av seksjonsoverlege.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har overordnet økonomisk, personal- og jordmorfaglig ansvar for seksjonen. Seksjonsleder sikrer at seksjonen drives i tråd med gjeldende lover, forskrifter og styringsdokumenter, samt helseforetakets overordnede mål. Viktige oppgaver er pasientsikkerhetsarbeid, omstilling og forbedring. 

Kvalifikasjoner

 • offentlig godkjent jordmor
 • formell lederutdanning, gjerne på masternivå
 • ledererfaring 
 • erfaring med å jobbe med personaladministrative system og arbeidstidsplanlegging er ønskelig

Personlige egenskaper

Som leder i UNN skal vi jobbe kunnskapsbasert med ledelse og oppfylle nasjonale lederkrav for helsetjenesten ved å være:

 • ansvarlig
 • handlekraftig
 • endringsvilling
 • kommuniserende
 • inspirerende 
 • helhetstenkende 

Som medlem i vårt lederteam i avdeling for fødselshjelp og kvinnehelse trenger vi en kollega som er fleksibel, innovativ og har gode samarbeidsevner. Det forventes at seksjonsleder viser godt medarbeiderskap og er en god rollemodell. Det er videre nødvendig å forstå helheten i helsevesenet, ha styrke til å ta beslutninger og ta ansvar for resultatet. Vår oppgave sammen er å fremme det beste i medarbeiderne og legge UNN sine verdier til grunn for å gi et best mulig tilbud til våre brukere.  

Vi tilbyr

 • en spennende og variert arbeidshverdag sammen med spesielt hyggelige medarbeidere
 • stor mulighet til å påvirke og utforme framtidige tilbud
 • en seksjon med høyt faglig nivå med robust grunnbemanning
 • UNN har eget lederutviklingsprogram for ledere og lederstøtte
 • bedriftshelsetjeneste
 • lønn etter avtale  
 • gode pensjonsordninger

Søknadsfrist

22.11.2020

Sted

Tromsø

Stilling

Seksjonsleder

Kontaktinfo

Bente Mietinen
Seksjonsleder
 77626455
 
Ingard Nilsen
Avdelingsleder
 77669081
 ingard.nilsen@unn.n
UNN – Seksjonsleder Førde- og barselseksjonen Tromsø