Vi søker engasjert og utviklingsorientert

Enhetsleder/ledende helsesykepleier

Om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/ledende helsesykepleier ved Helsestasjonen på Sortland 

Helsestasjonen organiserer helsestasjonstjeneste- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom samt flyktningehelsetjeneste. Helsestasjonen har ansatte med høyt faglig nivå og god stabilitet. Helsestasjonstjenesten i Sortland er faglig framoverlent med fokus på tjenester som skal møte nåtid og framtid på best mulig måte. Eksempel på utviklingsprosjekt i Sortland er vårt program for helhetlig forebygging av seksuelle overgrep: Se Æ E MÆ – for trygge og robuste barn (xn--em-0iac.no)

Arbeidsoppgaver:

Som enhetsleder har du ansvar for faglig ledelse, økonomisk ansvar samt det totale driftsansvar for avdelingen. Du må samarbeide med andre instanser for å yte den best mulige tjeneste.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier
 • Erfaring fra helsestasjon
 • Lederutdanning- og erfaring er ønskelig
 • Har generelt god IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune

           Det legges stor vekt på egnethet

Vi søker deg som kan utføre en god personalpolitikk samt utvikle den faglige tjenesten videre :

Du må:

 • ha egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
 • ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • være systematisk og kunne arbeide selvstendig
 • være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • ha engasjement og godt humør
 • være fag- og utviklingsorientert
 • ha evne til å inspirere og motivere medarbeidere

Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du
unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!


Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

14.02.2021

Arbeidssted

Parkveien 10, 8400 Sortland

Stilling

Enhetsleder/ledende helsesykepleier

Stillingstype

Fast ansatt, heltid

Kontaktinfo

Sortland kommune Helsestasjon

Målsetting
Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer.
Å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. I samarbeid med andre fremme helse, trivsel og gode miljømessige forhold.

Utgangspunktet for innsatsen er at foreldrene har hovedansvaret for omsorgen av sine barn. Helsepersonellets rolle er å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien.
Helsestasjonen arbeider i henhold til Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, veiledningsserie 2-98, Statens helsetilsyn.

Sortland kommune – Enhetsleder/ledende helsesykepleier