Vi søker dyktig og utviklingsorientert

Enhetsleder

Om stillingen:

Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder ved Sjøgata bofellesskap.

I Base Sjøgata er det et bofellesskap som har 12 plasser med heldøgns omsorg og pleie. I tillegg gir personalet hjemmetjenester til beboere i 19 omsorgsboliger i samme bygg.

Arbeidsoppgaver:

Som enhetsleder har du fag – og driftsansvar for avdelingen. Du må samarbeide med andre instanser for å yte den best mulige tjeneste.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig sykepleierutdanning 
 • IKT-kunnskaper
 • Relevant erfaring og lederutdanning er ønskelig og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune

Det legges stor vekt på egnethet

Vi søker deg som kan utføre en god og rettferdig personalpolitikk:

Du må:

 • ha egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper
 • ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • være systematisk og kan arbeide selvstendig
 • være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • ha engasjement og godt humør
 • være fag- og utviklingsorientert
 • ha evne til å inspirere og motivere medarbeidere 

Krav til språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi kan tilby deg:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på “frisknærvær”
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Søknadsfrist

14.02.2021

Arbeidssted

Sjøgata bofellesskap

Stilling

Enhetsleder

Stillingstype

Fast ansatt, heltid

Kontaktinfo

Sjøgata bofellesskap

Omsorgsbase Sjøgata omfatter 12 boenheter i bofellesskap. Bofellesskapet er at alternativ til institusjon.

Tjenestens innhold
Bofellesskap for personer med omfattende hjelpebehov og som mottar heldøgns pleie – og omsorg.

Tjenestene de mottar er hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Sortland kommune – Enhetsleder Sjøgata