Virksomhetsleder - sykestue og sykehjem

Om stillingen

Skjervøy kommune har en god og allsidig helsetjeneste til våre innbyggere, herunder en av de få kommunale sykestuer i Troms. Institusjonen er lokalisert i et helsesenter sammen med hjemmetjeneste, fysioterapitjeneste og legekontor. Her tilbys 18 ordinære sykehjemsplasser, en egen avdeling for personer med demenssykdommer med 9 plasser, eget institusjonskjøkken og ei aktiv sykestue med 6 plasser. Institusjonen favner i dag 45 årsverk, herunder avdelingsledere, sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, assistenter, kjøkkensjef, kokker, kjøkkenassistenter og merkantil stilling.

Som virksomhetsleder inngår du i lederteamet til Helse- og omsorgssjef, og vil ha følgende arbeidsområder:

 • Hovedansvar for daglig drift av tjenesten
 • Overordnet faglig ansvar for kvalitet i tjenesten, herunder oppfølging av prosjekter knyttet til kvalitetsutvikling, helhetlige løp og endring i sektoren
 • Personalansvar med fokus på oppfølging og utvikling
 • Budsjettansvar
 • Saksbehandling

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyere utdanning innen helsefag
 • Utdanning innen administrasjon og ledelse og/eller relevant ledererfaring
 • Gjerne erfaring fra kommunal forvaltning, men ikke et krav
 • Erfaring fra kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Erfaring i bruk av elektroniske fagprogrammer og gjerne fra bruk av velferdsteknologi
 • Gode lederegenskaper

Skjervøy kommune legger stor vekt på tilstedeværelse og stabilitet hos våre medarbeidere. Vi forventer at du medvirker til kontinuerlig forbedring i ditt arbeid gjennom å omsette våre verdier i praksis. Det betyr at vi søker deg som karakteriseres av å være:

 • Handlekraftig – du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel
 • Inkluderende – du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner
 • Faglig kompetent, nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig
 • Utviklende – du evner å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt i nødvendige endringer
Ørjan Marakatt Bertelsen

Vi tilbyr:

 • En meningsfull lederstilling i en godt drevet tjeneste
 • Lønn etter avtale
 • Bistand til å skaffe bolig, ved behov
 • Kommunen er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark, som blant annet innebærer skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 per år

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Vil du vite mer?

Kontakt gjerne Helse- og omsorgssjef Åshild Hansen, tlf. 77 77 55 50/97 67 74 26, eller vår samarbeidspartner Bedriftskompetanse AS ved Linn Sollund-Walberg, tlf. 99 00 63 18.

Søknad sendes elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist: 5. mai 2021

Øyvind A. Hansen

Om oss

Skjervøy kommune er en øykommune i Nord-Troms med ca. 3 000 innbyggere, hvorav 2 500 bor i kommunesenteret Skjervøy. Tettstedet Skjervøy er en kystperle med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Området byr i tillegg på eventyrlige naturopplevelser med gode muligheter for fiske og friluftsliv.

I Skjervøy kommune har barn og unge gode oppvekstvilkår med tilbud som kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole.
Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger i uka og småflyplass i nabokommunen. Les gjerne mer på www.skjervoy.no.

Søknadsfrist

5. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Skjervøy

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Skjervøy kommune

Virksomhetsleder Skjervøy kommune – Jobbnorge