Heldøgns omsorg søker avdelingsledere

Vil du være leder hos oss?

Vi har ledige stillinger som avdelingsleder på to av våre sykehjem, Bergsodden og Stangnes.

Stillingene innebærer driftsansvar (fag, personell og økonomi) for en bogruppe. Stillingen forutsetter et nært samarbeid med øvrig(e) avdelingsleder(e) ved sykehjemmet. Som avdelingsleder hos oss får du god oppfølging fra nærmeste leder, og kollegastøtte fra lederteamet i enheten og på sykehjemmet.

Vi ber deg spesifisere i søknaden hvorvidt du søker på begge stillingene eller bare en av dem, og da hvilken.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

Bergsodden sykehjem: Norsk autorisasjon som sykepleier.
I tillegg er det ønskelig at den som tilsettes har kompetanse innenfor hverdagsmestring og personsentrert omsorg.

Stangnes sykehjem: Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
I tillegg er det ønskelig med kompetanse innenfor ikke-medikamentelle/miljøterapeutiske tiltak, psykiske lidelser og demens.

For begge stillingene:
Du må ha videreutdanning i ledelse, alternativt må du forplikte deg til å ta slik utdanning innen rimelig tid etter tilsetting. I tillegg må du ha kunnskap om turnusplanlegging, betalingsbestemmelser og økonomistyring.
Du må også levere godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder gammel.
Det er en fordel om du har erfaring med bruk av Visma Enterprise, profil og ressursstyring.

Vi ønsker søkere med ledererfaring fra lignende virksomheter. Du må være resultat- og utviklingsorientert med fokus på et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi ønsker ledere som er synlig i egen organisasjon gjennom å være handlekraftig, beslutningsdyktig og opptatt av kvalitets- og forbedringsarbeid i nært samarbeid med personalet/kolleger.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Stillingen rapporterer til enhetsleder.
Du har i samarbeid med enhetsleder ansvar for å sikre faglig forsvarlig drift, følge opp personell og bidra til økonomisk drift innenfor tildelt ramme. Som avdelingsleder har du ansvar for å påse at avdelingen drives i tråd med gjeldene lover, forskrifter, vedtatte prosedyrer og enhetens driftsplan. Som leder har du et pådriveransvar for forbedring og utvikling av faglig forsvarlig praksis i nært samarbeid med kolleger og ansatte.

Fullstendig oversikt over arbeidsoppgaver finnes i dokumentet “Stillingsbeskrivelse avdelingsleder”, som vil bli gjennomgått og gjort avtale om ved eventuell tilsetting.

Enhet for heldøgns omsorg:

Vi er leverandør av tjenester til beboere på 5 sykehjem, 2 omsorgsboligsentre, hjemmetjenestene i Øyriket og dagtilbud for hjemmeboende eldre. Vi legger stor vekt på personsentrert omsorg, livsglede og kontinuerlig forbedring. Alle våre avdelinger arbeider etter metodene i sertifiseringsordningen Livsgledehjem, noe som blant annet innebærer økt fokus på personsentrert omsorg, samt nært samarbeid med barnehager, skoler og bondegårder. Tjenesten har totalt 280 årsverk og ledes av enhetsleder Baard Haugen.

Enheten har også tilsatt en fagutvikler/livsgledekonsulent som er en pådriver for faglig utvikling av tjenesten.

Du finner mer informasjon om de enkelte lokasjonene på hjemmesiden vår: https://www.harstad.kommune.no/heldoegns-omsorg.453681.no.html.

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger. Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Kontakt:

Baard Brekke Haugen
Sjef heldøgns omsorg
baard.haugen@harstad.kommune.no
97175735
 
Søknadsfrist: 24.06.2021
Harstad kommune – Heldøgns omsorg søker avdelingsledere