Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Gol kommune – Avdelingsleiar for heimetenester

Avdelingsleiar i heimetenesta Les mer Er du vår nye avdelingsleiar? Heimetenesta skal gi tenester til dei som bur heime og i våre 43 omsorgsbustader. Omsorgstenestene er for tida inne i ein spennande prosess der vi arbeider med ei framtidsretta organisering av tenestene, ei organisering som også tek høgde for dei nye utfordringane kommunane. Kommunane i […]

Narvik kommune – Avdelingsleder Hjemmesykepleie

Vil du bli en del av vårt lederteam? Vi ønsker deg velkommen som kollega i Bjerkvik omsorgsdistrikt. Avdelingsleder Hjemmesykepleie Enheten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjenester, institusjonen Ellas Minne bo- og rehabiliteringssenter som har 2 langtidsenheter, 2 demensenheter, 2 korttidsplasser, samt en lindrende enhet. I tillegg rommer huset dagsenter, kjøkken og vaskeri. Institusjonen er sertifisert om livsgledehjem.  Vi […]

Sortland kommune – Enhetsleder Sjøgata

Vi søker dyktig og utviklingsorientert Enhetsleder Les mer om stillingen Om stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder ved Sjøgata bofellesskap. I Base Sjøgata er det et bofellesskap som har 12 plasser med heldøgns omsorg og pleie. I tillegg gir personalet hjemmetjenester til beboere i 19 omsorgsboliger i samme bygg. Arbeidsoppgaver: Som […]

Sortland kommune – Enhetsleder/ledende helsesykepleier

Vi søker engasjert og utviklingsorientert Enhetsleder/ledende helsesykepleier Les mer om stillingen Om stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/ledende helsesykepleier ved Helsestasjonen på Sortland  Helsestasjonen organiserer helsestasjonstjeneste- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, helsestasjon for ungdom samt flyktningehelsetjeneste. Helsestasjonen har ansatte med høyt faglig nivå og god stabilitet. Helsestasjonstjenesten i Sortland er faglig framoverlent med fokus på […]

Øksnes kommune – Enhetsleder helse

Øksnes kommune søker Enhetsleder helse Da vår enhetsleder for helse skal gå av med pensjon søker vi hennes etterfølger. Enheten Helse har ansvar for helsestasjon og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, psykisk helse og legetjenesten. Enhetsleder Helse har sammen med enhetsleder for institusjonene og hjemmetjenestene ansvar for å videreutvikle helse, pleie og omsorgstjenestene slik at kommunen kan møte […]

Fagsjef institusjonstjenesten – Rana kommune – Bedriftskompetanse – Jobbnorge

Helse og omsorgsavdelingen søker Fagsjef institusjonstjenesten Søk stillingen Se annonse Om stillingen Helse og omsorgsavdelingen i Rana kommune har et tydelig utviklingsfokus for hele tiden å være i forkant av samfunnets behov og utvikling for gode og kvalitative helse og omsorgstjenester. Helse og omsorgsavdelingen er delt inn i fem områder som er psykisk helse og […]

Hattfjelldal kommune – Enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester

Vi søker Enhetsleder for institusjonsbaserte tjenester Hattfjelldal kommune har ledig en fast 100% stilling som enhetsleder for institusjonstjenester fom snarest. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for Helse- og omsorg og inngår i dennes ledergruppe. Les mer om stillingen Stillingens ansvars- og arbeidsområde: Resultatansvar for tjenestene, dvs. sykehjem, omsorgs/avlastningsbolig og kjøkken Utvikling og kvalitetssikring av enhetens tjenester […]

UNN – Seksjonsleder Førde- og barselseksjonen Tromsø

Seksjonsleder Føde- og barselseksjonen Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vår flotte avdeling trenger ny seksjonsleder. Les mer om stillingene Dette er stillingen for deg som er jordmor og har interesse for ledelse. Seksjonen er en del av Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Organisatorisk er avdelingen plassert i Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse. Fødeseksjonen har status […]

Helgelandssykehuset – Avdelingsleder – VOP

Avdelingsleder VOP Brønnøysund Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF Ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) i Brønnøysund er det ledig fast stilling som avdelingsleder. Poliklinikken er en allmennpsykiatrisk poliklinikk, med akutte, ambulante tjenester og behandlingstilbud til mennesker med ruslidelser, og legemiddelassistert rusbehandling. Poliklinikken er en del av Senter for psykisk helse og rus, Ytre Helgeland, som også har tilsvarende poliklinikk […]

Sortland kommune – Enhetsledere

Vi har ledig to stillinger som enhetsleder.  Enhetsleder, avdeling Kårstua Les mer BeskrivelseOm stillingenDet er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder ved Lamarktunet bo – og rehabiliteringssenter, avdeling Kårstua. Kårstua har 18 en-sengsrom og er en korttids- og rehabiliteringsavdeling. Her legges stor vekt på å ivareta og fremme egne ressurser blant de som har […]

Scroll to top