Har du spesialistgodkjenning i allmennmedisin, eller er lege med ønske om å gjennomføre spesialistutdanning/ spesialisering i samfunnsmedisin?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Vi har ledig stillinger som:

Kommuneoverlege, Sykehjemslege og ledig Fastlegehjemmel

Kommuneoverlege

Vefsn kommune har ledig stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisatorisk plassert under kommunalsjef for Helse og omsorg. Vi søker en medarbeider som har relevant fagkompetanse og stort engasjement for faget. Du må ha evne til å håndtere nye utfordringer, samt å bidra til utvikling etter blant annet samhandlingsreformens intensjoner.

Som kommuneoverlege er du kommunens medisinskfaglige rådgiver og har en overordnet og strategisk rolle innenfor
folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. Du har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og har det faglige ansvaret for legetjenesten i kommunen.

I stillingen som kommuneoverlege har du en viktig rolle i samhandlingen med andre tjenester innad i kommunen, samt i
samhandling med spesialisthelsetjenesten. Du vil bli en del av det gode kollegiale samarbeidet mellom kommuneoverlegene på Helgeland.

Andre viktige områder innenfor stillingens arbeidsområde er legevakt, beredskap, psykisk helse, fastlegeordning og helserett.
Det legges til rette for legevakt dersom dette er ønskelig.

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Medisinskfaglig rådgivning i organisasjonen
 • Faglig ansvar for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunen sitt folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, samt i kommunen sin plan- og samfunnsutvikling
 • Medansvar i planarbeidet rettet mot kommunale helsetjenester
 • Bidra i samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale helsetjenester
 • Fagansvar for oppfølging av fastleger i kommunen
 • Overordnet ansvar for LIS1-leger, samt leger i spesialisering
 • Ansvar for drift av kommunale legetjenester
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse

Knyttet til daglig administrering av legetjenesten er det etablert egen administrativ støtte.

Krav til stillingen:

 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • God fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Ønske om spesialisering i samfunnsmedisin. For den rette kandidaten legger vi til rette for spesialiseringsforløp i samfunnsmedisin
 • Relevant erfaring
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
Vi søker medarbeider som:

 • er fleksibel, viser initiativ og er løsningsfokusert
 • er pådriver og inspirator i tverrfaglig samarbeid kommunalt og interkommunalt,
 • ser lokalsamfunnets utvikling og muligheter
 • ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaver
 • personlige egenskaper for stillingen vektlegges

Vi tilbyr:

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med
  gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår:
Lønn etter avtale.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. 

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst). Dette er en 2. gangsutlysning.

Kontaktinfo.

Rachel Elise Berg
Kommunalsjef helse og omsorg
Rachel.Berg@vefsn.kommune.no
997 91 745

Sykehjemslege

Vi har ledig 100 % stilling som sykehjemslege.

Vefsn sykehjem har 86 senger fordelt på 6 avdelinger. I tillegg er det 3 senger for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er et utviklende og godt kollegialt samarbeid i sykehjemmet, samt gode muligheter for erfaringsutveksling med våre fastleger og andre yrkesgrupper. Vefsn sykehjem ligger i tett tilknytning til Helgelandssykehuset HF, avdeling Mosjøen. Det er et godt samarbeid med sykehuset om diagnostisering og behandling.

Stillingen har normal arbeidstid 37, 5 t/uke. Det er også mulighet for å delta i kommunal legevaktturnus.

Arbeids- og ansvarsområde:

 • Tilsyn ved korttidsavdelingen, samt Solina som er en avdeling for palliativ behandling, samt andre avdelinger ved akuttbehov
 • Behandling og tilsyn av pasienter i kommunens 3 ØHD senger
 • Bidra til fagutvikling og kompetanseheving
 • Samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten

Krav til stillingen:

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i allmennmedisin, eller lege med ønske om å
  gjennomføre spesialistutdanning
 • gjennomført LIS1, jfr. krav i spesialistforskriftens
  paragraf 18
 • Gode norskkunnskaper
 • Kunnskap om relevant lovverk
 • Interesse, erfaring og kompetanse innenfor kommunehelsetjeneste og geriatri

Personlige egenskaper:

 • Evne til godt samarbeid med øvrig helsepersonell
 • Positive holdninger
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr:

 • Meget gode pensjons – og forsikringsordninger
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Kommunen vil etter behov legge til rette for kompetanseheving
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe møblert bolig og barnehageplass

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. 

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst). Dette er en 2. gangsutlysning.

Kontaktinfo.

Veronica Pettersen
Avdelingsleder
veronica.pettersen@vefsn.kommune.no
414 48 111

Karin Irene Ingebrigtsen
Enhetsleder sykehjemstjenester
Karin.Ingebrigtsen@vefsn.kommune.no
990 37 725

Ledig fastlegehjemmel

Det er ledig fastlegehjemmel ved nye Vefsn legesenter i Mosjøen. Legekontoret ligger i et nytt kommunalt legesenter med 4 fastleger som leier lokaler, utstyr og hjelpepersonell av Vefsn kommune. Lokalene er moderne og godt tilrettelagt.
Fastlegehjemmelen har en godt opparbeidet og stabil pasientliste på ca 800 pasienter.
12 delt legevakt og inntil 20 % kommunal tilpliktning.

Krav til stillingen:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1, jfr krav i spesialistforskriftens
  paragraf 18
 • Politiattest framlagt før tiltredelse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller ønske om å gjennomføre spesialistutdanning
 • Innehar gode norskkunnskaper, og kjennskap til norsk lov og regelverk
 • God kjennskap til det norske helsevesen
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin, fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • Det legges særlig vekt på personlige egenskaper

Vi tilbyr:

 • Variert arbeidshverdag og godt arbeidsmiljø i en stabil legetjeneste
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass
 • Fleksibilitet ved deltakelse i utdanningsaktiviteter/
  spesialistforløp i allmennmedisin

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. 

Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst). Dette er en 2. gangsutlysning.

Kontaktinfo.

Lill Inger Reinfjell
Leder
lill-inger.reinfjell@vefsn.kommune.no
415 26 815

Veronica Pettersen
Avdelingsleder
veronica.pettersen@vefsn.kommune.no
414 48 111

Vefsn kommune har 13 500 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6.
Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid.
Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 21 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå.

Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement

 

Vefsn kommune – Legekampanje