Legestillinger i Astafjordlegen

Astafjordlegen er et interkommunalt samarbeid om legekontor mellom kommunene Ibestad, Lavangen og Salangen. Salangen kommune er vertskommune. Hensikten er å gi befolkningen et bedre legetilbud, og hver kommune skal ha eget legekontor med tilstedeværende leger og hjelpepersonell på dagtid. Kommunene ligger i Sør- og Midt-Troms, med kort avstand til Tromsø, Finnsnes, Harstad og Narvik. Det er nærhet til flyplassene på Bardufoss og Evenes og dagpendleravstand mellom kommunesentrene. Ytterligere informasjon om kommunene i samarbeidet finner du på: www.ibestad.kommune.no, www.lavangen.kommune.no og www.salangen.kommune.no

Vikariater for fastlege

 • 1 x fastlegehjemmel fra 12.04.21 – 31.12.21 med mulighet til forlengelse
 • 1 x fastlegehjemmel fra 01.07.21 – 31.12.21 med mulighet til forlengelse
 • Astafjordlegen har også behov for å knytte til seg leger for kortere og lengre vikariater

Stillingen vil ha fast arbeidssted, men må påregne ambulering mellom legekontorene i det interkommunale samarbeidet. Astafjordlegene tilrettelegger for kompetanseheving for den enkelte lege, supervisjon og veiledning, og delaktighet i et større fagmiljø.

Stillingene inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid sammen med 4 andre kommuner. Dette gir for tiden 24- delt vakt. Legevakta ligger på Setermoen og er bemannet med hjelpepersonell/ sykepleiere hele døgnet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med spesialisering eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Godkjent turnus/ LIS1 tjeneste med rett til refusjon fra Helfo
 • Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Må ha førerkort klasse B. Kjøring mellom legekontorene må påregnes
 • Det blir stilt krav om politiattest i tråd med Helsepersonelloven

Personlige egenskaper:

 • Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med både pasienter, kolleger, hjelpepersonell og andre i organisasjonen.
 • Høy faglig kompetanse

Vi tilbyr

 • Fastlegene velger selv om de vil være kommunalt ansatte, eller inngå individuell fastlegeavtale som næringsdrivende
  37,5 timers uke, legevakttjenesten kommer i tillegg
 • For avdeling Ibestad vil vi legge tilrette for pendling fra Harstad og fra andre kommuner
 • Godt og bredt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte
 • Jevnlige interundervisninger for faglig oppdatering
 • Varierte oppgaver
 • Erfarne helsesekretærer
 • Kommunen stiller med EPJ system, medisinsk teknisk utstyr og hjelpepersonell
 • Meget gode vilkår for spesialistutdanning
 • Fantastiske naturmuligheter
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Dekning av flytteutgifter i henhold til gjeldende reglement
 • Meget god pensjonsordning for kommunalt tilsatte

Søknad sendes

Salangen kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk. klikk på knappen til høyre for å søke. Dersom du har spørsmål om rekrutteringssystemet eller trenger hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med kommunens servicekontor, enten ved oppmøte på Kommunehuset i Strandveien 33 eller på tlf. 77 17 20 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til eventuelt intervju.

Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av oss.

Kontaktpersoner:
 • Victoria Hanssen, Administrativ leder,  e-post victoria.hanssen@salangen.kommune.no eller tlf. 920 65 113
 • Lars A Nesje, Interkommunal overlege, e-post lars@salangen.kommune.no, tlf. 982 90 444

Søknadsfrist: 14.03.21

 

Legestillinger, Astafjordlegen avd. Dyrøy

I forbindelse med etablering av legekontor med fast bemanning i Dyrøy har Astafjordlegen avdeling Dyrøy ledig 2 x nyopprettede fastlegehjemler fra 01.07.21.

Stillingene vil ha fast arbeidssted, men må påregne ambulering mellom legekontorene i det interkommunale samarbeidet. Astafjordlegene tilrettelegger for kompetanseheving for den enkelte lege, supervisjon og veiledning, og delaktighet i et større fagmiljø.

Stillingene inngår i interkommunalt legevaktsamarbeid sammen med 5 andre kommuner. Dette gir for tiden 24- delt vakt. Vaktbelastningen kan reduseres ved nyansettelser. Legevakta ligger på Setermoen og er bemannet med hjelpepersonell/ sykepleiere hele døgnet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med spesialisering eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Godkjent turnus/ LIS1 tjeneste med rett til refusjon fra Helfo
 • Må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Må ha førerkort klasse B. Kjøring mellom legekontorene må påregnes
 • Det blir stilt krav om politiattest i tråd med Helsepersonelloven

Personlige egenskaper:

 • Det blir tillagt særlig vekt på personlige egenskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med både pasienter, kolleger, hjelpepersonell og andre i organisasjonen.
 • Høy faglig kompetanse

Vi tilbyr:

 • Fastlegene velger selv om de vil være kommunalt ansatte, eller inngå individuell fastlegeavtale som næringsdrivende
 • 37,5 timers uke, legevakttjenesten kommer i tillegg
 • For avdeling Dyrøy kan vi legge tilrette for pendling fra andre kommuner
 • Godt og bredt kollegialt miljø, med kollegial fraværsstøtte
 • Jevnlige interundervisninger for faglig oppdatering
 • Varierte oppgaver
 • Kommunen stiller med EPJ system, medisinsk teknisk utstyr og hjelpepersonell
 • Meget gode vilkår for spesialistutdanning
 • Fantastiske natur- og friluftsmuligheter
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Dekning av flytteutgifter i henhold til gjeldende reglement
 • Meget god pensjonsordning for kommunalt tilsatte

Søknad sendes
Salangen kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk. klikk på knappen til høyre for å søke. Dersom du har spørsmål om rekrutteringssystemet eller trenger hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med kommunens servicekontor, enten ved oppmøte på Kommunehuset i Strandveien 33 eller på tlf. 77 17 20 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til eventuelt intervju.

Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av oss.

Salangen kommune ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

 • Kontaktpersoner:
  Victoria Hanssen, Administrativ leder,  e-post victoria.hanssen@salangen.kommune.no eller tlf. 920 65 113
 • Lars A Nesje, Interkommunal overlege, e-post lars@salangen.kommune.no, tlf. 982 90 444

Søknadsfrist: 14.03.21

Salangen kommune – Legestillinger