3 fastlegehjemler ledig i Meløy kommune

Leger 21/287 – fast tilsetting eller driftsavtale

Vi søker nå nye leger med spesialisering i allmennmedisin eller under slik utdanning til våre legekontor på Ørnes og Engavågen.

To av legene vil være tilknyttet Ørnes-kontoret ,og en lege skal være tilknyttet kontoret på Engavågen.

Legetjenesten i Meløy omfatter 3 legekontor, med til sammen 8 fastlegehjemler og 1 LIS1, fordelt på Ørnes 4, Glomfjord 2 (+ LIS1) og Engavågen 2.  

Legekontoret i søndre Meløy er samlokalisert med helsestasjonen.
Nordtun rehabiliteringssenter (privat) og Vallsjøen sykehjem hvor hjemmetjenesten har kontor, ligger like i nærheten

Legetjenesten på Ørnes har nylig flyttet inn i nye, moderne lokaler i Meløy Helse- og Velferdssenter. Video fra åpningen ser du her.
Med kommunal fysio- og ergoterapitjeneste, sykehjem og omsorgsboliger i samme bygg ligger alt til rette for god samhandling mellom tjenesteområdene.
I tillegg er frisklivssentral med fysioterapeut og diabetessykepleier lokalisert sammen med legetjenesten.
Sykehjemmet har stor korttidsavdeling med 1 KAD-plass, dialyse, rehabilitering, palliasjon og som intermediær enhet.
I 4. etasje i det nye helse- og velferdssenteret har vi en fin leilighet med nydelig utsikt og balkong som kan benyttes av legevaktlegen.
Vi samarbeider og tjenesteavtaler med Nordlandssykehuset i Bodø.
Meløy kommune har egen legevakt.  

Arbeidsoppgaver:

 • Allmennlege i h.t. til avtaleverket for fastlegeordningen
 • Delta i kommunal legevaktordning.  (Legevaktsentralen i Bodø er alarmsentral)
 • Det kan tilpliktes offentlig allmennlegearbeid inntil 7,5 t/uke
 • Dokumentasjon i CGM-allmenn

Kvalifikasjoner:

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gjennomført turnus eller LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Gode skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Generelt gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og ansvarlig
 • Serviceinnstilt med pasientens behov i sentrum 
 • Evne til å motivere, avklare og stille krav
 • Kan samarbeide godt
 • Stor arbeidskapasitet
 • Løsningsorientert
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver, og faglige utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Konkurransedyktig lønn og god ferie- og avspaseringsordning
 • 3 måneder Nord-Norge permisjon med lønn etter 3 år, eller 4 måneder etter 4 år
 • Kommunen legger til rette for videreutdanning til og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin
 • Søkere som ønsker driftsavtale eller fast tilsetting vil bli vurdert som likeverdige søkere

Annet:

 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju.
 • Tilsetting etter avtale, i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling.
 • To referanser med navn, stilling og telefonnummer må oppgis.
 • Ansettelser/tildeling skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som kommer frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknadsfrist: 21.03.2021

Kontaktperson:
Petter Vibe
Virksomhetsleder
 E-mail
 75 71 00 00
 468 26 388

Om oss

Hei.
Så flott at du er interessert i å søke på stilling i Meløy kommune. 

Vi er ca. 6 300 innbyggere i kommunen. Meløy er langstrakt, og den nordlige grensen er om lag 12 mil sør for Bodø. 
Kommunen er en kraftkommune med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer.
Ørnes er kommunesenter og er knutepunkt for hurtigrute, hurtigbåter, ferge og bussforbindelser. 
Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon. 
Vi har et desentralisert skole-, SFO- og barnehagetilbud, samt videregående skole. 
Det er mye flott natur i kommunen vår, både i fjellet og ved fjorden, og rike muligheter til variert friluftsliv året rundt.
Godt  utvalg i idretts- og kulturaktiviteter finner du også i Meløy. 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Meløy kommune – Fastlegehjemler