Ledige avtalehjemler i Helse Nord RHF

Vi i Helse Nord er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder. Les mer om våre ledige avtalehjemler her.

100 % driftsavtale for spesialist i kardiologi

Bodø - ref.nr. 4374502677

Vi har ledig en attraktiv 100% avtalehjemmel innen kardiologi i Bodø, og er en overdragelse av Kapil Sharmas avtalehjemmel. Praksisen ønskes videreført snarest mulig etter tildeling.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening

Avtalepraksis skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis. 

Arbeidsoppgaver

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet innen kardiologi, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten.
 • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider er sentralt.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning
 • Utdanningsnivå: Cand. med.
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1.395.300,- per år for 100 % avtalehjemmel. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

23.05.2021

Sted

Bodø

Stilling

100 % driftsavtale for spesialist i Kardiologi

Kapil Sharma
Avtalespesialist
 +47 479 00 034

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

100 % driftsavtale for spesialist i kardiologi

Brønnøysund - Ref.nr. 4374507409

Avtalen er en nyopprettet 100% avtalehjemmel innen kardiologi i Brønnøysund. Praksisen kan startes opp så snart som mulig etter tildeling.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker per år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet innen kardiologi, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten.
 • Samarbeidet mellom spesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, og god prioritering og korte ventetider er sentralt.  
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Utdanningsnivå: Cand. med.
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egenhet tillegges særlig vekt. 

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1.395.300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.     


Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.
   
Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

23.05.2021

Sted

Brønnøysund

Stilling

100 % driftsavtale for spesialist i kardiologi

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

Helse Nord RHF – Driftsavtaler kardiologi