Ledige avtalehjemler i Helse Nord RHF

Vi i Helse Nord er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder. Les mer om våre ledige avtalehjemler her.

100 % driftsavtale for spesialist i øre-nese-hals

Vesterålen - ref.nr. 4375991615

Vesterålen har fantastiske opplevelser for de som ønsker vakker natur, majestetiske fjell og fjorder, hvite strender og en storslått vestside med storhavet tett på: https://www.youtube.com/watch?v=fve8Ao6ChNcDet er også gode flyforbindelser fra Vesterålen til ulike destinasjoner innlands. 

Vi har ledig en 100 % driftsavtale i Vesterålen. Annen hjemmelsstørrelse kan vurderes. Avtalen er en videreføring av Erik Zadig sin avtalehjemmel, og oppstart kan skje etter nærmere avtale med Helse Nord RHF.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i rammeavtale mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. 

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten.
 • Samarbeidet mellom avtalespesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, og god prioritering og korte ventetider er sentralt.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Utdanningsnivå: Cand. med

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig. I tillegg kommer egenandeler og takster.

  Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

  Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

08.08.2021

Sted

Vesterålen

Stilling

100 % driftsavtale for spesialist i Vesterålen

Frode Eilertsen
Seksjonsleder Eksterne helsetjenester og pasientreiser
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

100 % driftsavtale for spesialist i øre-nese-hals -

Alta - Ref.nr. 4375659325

Vi har ledig 100% avtalehjemmel, lokalisert i Alta. Annen hjemmelstørrelse kan vurderes. Avtalen er en videreføring av Annette Schmiz avtalehjemmel, og oppstart avtales nærmere med Helse Nord RHF.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver

 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten.
 • Samarbeidet mellom avtalespesialisten og nærmeste helseforetak er viktig, og det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og lokalt helseforetak. Samarbeid om faglig utvikling, og god prioritering og korte ventetider er sentralt.
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i rammeavtalen.
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.

Kvalifikasjoner

 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
 • Utdanningsnivå: Cand. med

Personlige egenskaper

 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom legeforeningen og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig. I tillegg kommer egenandeler og takster.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CVen, religion eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist

29.08.2021

Sted

Alta

Stilling

100 % driftsavtale for spesialist i øre-nese-hals - Alta

Frode Eilertsen
Seksjonsleder
+47 913 33 630
Frode.Eilertsen@helse-nord.no

Imran Dar
Rådgiver
+47 412 08 114
imran.dar@helse-nord.no

Helse Nord RHF – Driftsavtaler Øre-nese-hals