PhD-kandidat-Psykolog(spesialist) / lege(spesialist) i psykiatri

Klinikk for psykisk helsevern og rus

Ved Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag er det ledig 100% fast stilling for lege(spesialist)/psykolog(spesialist). I en periode på 6 år vil man jobbe 50% som PhD-kandidat (forsker) og 50% som klinisk behandler ved en av vår 5 lokaliteter. Etter at prosjektet er ferdig og PhD er bestått vil stillingen bestå av 20% forskning og 80% klinisk arbeid. Stipendiatet vil være knyttet til prosjektet: “Psykososiale risikofaktorer ved bipolar lidelse”. Hovedveileder er psykiater og professor ved institutt for psykisk helse, NTNU, Arne E. Vaaler. For mer informasjon om prosjektet, trykk på linken eller ta kontakt med Sara Germans Selvik, som er prosjektleder og psykiater i Helse Nord-Trøndelag. 

Klinikk for psykisk helsevern og rus tilbyr helhetlig psykiatrisk behandling til befolkningen i nordre del av Trøndelag og et høyspesialisert psykiatrisk tilbud ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF). Klinikk for psykisk helsevern og rus har lokalisasjoner i Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos og Kolvereid og ledes av klinikkleder Arnt H. Moe. Les mer om Klinikk for psykisk helsevern og rus på våre hjemmesider: Forside – Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

Vi har et nært samarbeid med NTNU, førstelinjetjenesten og de somatiske klinikkene ved Sykehuset Namsos og sykehuset Levanger.

Klinikken er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri. Vi tilrettelegger også for psykologenes spesialisering. Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Per nå har seks av klinikkens leger og psykologer PhD-grad eller er i PhD-løp. Arbeidssted for klinisk arbeid blir bestemt i samråd med
aktuell kandidat.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre og fullføre en PhD-grad om teamet “Psykososiale risikofaktorer ved bipolar lidelse».
 • Klinisk arbeid som psykolog/lege/psykologspesialist/legespesialist innenfor rammene som klinikken kan tilby. 
 • Lege/legespesialist vil inngå i avdelingens vaktordning.
Kvalifikasjoner
 • Psykolog med lisens/psykolog/psykologspesialist. 
 • LiS 3/legespesialist i psykiatri.
 • Relevant helsefaglig utdanning med master med minimum karakter B kan bli vurdert.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner.
 • God gjennomføringsevne og motivasjon for en PhD-utdanning og videre forskning i klinikken på kliniske problemstillinger i samråd med klinikkens ledelse.
 • Motivasjon for videre forskning i klinikk og nettverksbygging i og utenfor klinikken.
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
Vi tilbyr
 • Mulighet til å kombinere PhD-stilling ved siden av klinisk arbeid.
 • Målrettet og strukturert forskningsprosjekt hvor alle formaliteter ligger til rette for oppstart. 
 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og hyggelig fagmiljø.
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jamfør Lov om helsepersonell § 20a. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 
Sara Germans Selvik PhD MD
Avdelingsleder Namsos, avdelingsoverlege Namsos, Veileder
 902 35 965
 
Arnt Håvard Moe
Klinikkleder
 948 39 889
Søknadsfrist: 01.09.2021
 
Helse Nord-Trøndelag HF er en av Trøndelags største og viktigste organisasjoner.  Vi har 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid, DPS Stjørdal og ambulansetjenesten i fylket.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Les mer om oss på www.hnt.no 
Helse Nord-Trøndelag HF – PhD-kandidat-Psykolog(spesialist) / lege(spesialist) i psykiatri – del 2