Overlege

Habiliteringsavdelingen, Klinikk psykisk helse og rus

Har du interesse for habiliteringsfeltet, er god på samhandling og liker å jobbe tverrfaglig? 

Ved habiliteringsavdelingen ved Hegelandssykehuset har vi en 100 % fast stilling som overlege; spesialist i pediatri, allmennmedisin eller med annen relevant spesialitet, som for eksempel nevrolog, barnepsykiater eller voksenpsykiater. Andre spesialister kan også være aktuelle.   

Habilitering er en avdeling ved Senter for psykisk helse og rus, med lokasjoner i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana. Habiliteringsavdelingen har et livsløpsperspektiv og målgruppen er derfor både barn og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger. Tilbudet gis blant annet som tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og opplæring. Arbeidet vil være faglig variert, utfordrende og spennende.

Du vil samarbeide med andre avdelinger i eget helseforetak, samarbeidspartnere ved andre foretak, samt kontakt med fastlegene. Det innebærer også deltakelse i inntak sammen med psykologspesialist og overlege, og du vil ha tett samarbeid med spesialister og fagkonsulenter.

Som overlege har du en rådgivende funksjon vedrørende medisinskfaglige problemstillinger til behandlere i avdeling, pasienter, pårørende og primærhelsetjenesten. Faglig utviklingsarbeid og planlegging vil også være en viktig del av din arbeidsdag.

Du blir en del av et tverrfaglig team bestående av ulike faggrupper som psykologer, vernepleiere, pedagog, sykepleier, barnevernspedagog, familieterapeut og ergoterapeut.  Du vil også få muligheter til å delta i Helse Nord sitt nettverk for leger innen fagområdet for å knytte kontakt med andre leger innen fagfeltet, og delta i faglige drøftinger. Det legges også til rette for deltakelse på relevante kurs for å tilegne seg mer kompetanse i fagfeltet. Du vil ha en sentral rolle i klinisk pasientarbeid og vil ha mulighet til delta i forskningsarbeid.

Her får du store muligheter til å påvirke utviklingen av habiliteringsfeltet i Helgelandssykehuset i tiden fremover. Det tilligger ikke vaktoppgaver i stillingen.

Overlege vil ha det medisinskfaglige ansvaret for våre tre lokasjoner sammen med overlege i avdelingen, noe som innebærer tjenestereise til to av lokasjonene. Primære arbeidssted kan velges blant en av Helgelandssykehusets lokasjoner i Sandnessjøen, Mosjøen eller Mo i Rana. Dette vil gi deg mulighet til å møte pasienten og nærpersoner der de bor her på vakre Helgeland. Det vil gi stor variasjon i jobben i tillegg til at du vil ha mulighet til å styre egen arbeidshverdag.

Ønsker du å bidra med å utvikle tjenesten til å imøtekomme fremtidige oppgaver, håper vi at akkurat du søker. 

Alt fra kunst og kultur til storslått natur

Helgelandssykehuset gir deg mulighet til å velge fritid uten å gi opp karrieremulighetene. Helgeland har med sine isbreer, høye fjelltopper, fjorder og utallige øyer en spesiell storslått natur for deg som vil oppleve natur på sitt mest fantastiske. Her kan du padle kajakk langs verdens vakreste kyststripe og nyte en lunsj på en kalkhvit strand, eller ta en topptur å beundre utsikten fra et av Helgelands spektakulære fjell. Her har vi tilbud både for store og små, som skaper trivsel og gir deg mulighet for å bli kjent med Helgeland og folkene som bor her. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene for lege i habiliteringsavdelingen vil blant annet være medisinsk vurdering, utredning og diagnostikk, og medisinsk oppfølging ved; 

 • Mistanke om gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ ASD
 • Forsinket utvikling/ forsinkelse i kognitiv funksjon
 • Atferdsvansker
 • Motorisk utviklingsforstyrrelse/ forsinkelse
 • Progredierende sykdom i hjerne, nervesystem eller muskulatur
 • Mistanke om eller påvist syndrom som påvirker funksjon og utvikling
Kvalifikasjoner
 • Du har Norsk autorisasjon som lege
 • Du har spesialisering i allmennmedisin eller annen relevant spesialisering. Erfaring innen området kan evt erstatte manglende spesialisering
 • Du har gode språkkunnskaper. Dette er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Ikke-nordiske kandidater må minimum ha bestått Bergenstesten, eller test på tilsvarende nivå (dokumentasjon må vedlegges)
 • Sertifikat kl. B
Personlige egenskaper
 • Du er strukturert og målbevisst, og trives godt med å jobbe både selvstendig og i team
 • Du er en positiv person som engasjerer deg i faget og i ditt arbeidsmiljø
 • Du er lett å samarbeide med og du er opptatt av å finne løsninger
Vi tilbyr
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til å delta i tverrfaglig forskningsarbeid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt, stabilt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler
 • Kompetanseutvikling

 Søknadsfrist: 15. mai 2022

Ønsker du å vite mer om stillingen?

Ta kontakt med oss!

Helgelandssykehuset Mosjøen
Vefsnvegen 25
8656 Mosjøen
Norge

 Åpne veibeskrivelse
Helgelandssykehuset Mo i Rana
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana
Norge

 Åpne veibeskrivelse
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen
Norge

Marita Undhjem Kristiansen
Avdelingsleder
 419 22 991
 marita.undhjem.kristiansen@helgelandssykehuset.no

Helgelandssykehuset HF er en av regionens største kompetansebedrifter, med cirka 1700 medarbeidere på Helgeland. Helgelandssykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell og investerer i din videreutdanning. Helgelandssykehuset satser betydelig på forskning og innovasjon. Våre medarbeideres kompetanse og profesjonalitet er grunnleggende for at vi skal nå visjonen om å skape Norges beste lokalsykehus, med det beste tilbudet for pasientene.  Vi setter alltid pasientene i fokus. I god samhandling med våre samarbeidspartnere og omgivelsene skal vi sikre gode og trygge helsetjenester basert på våre verdier; kvalitet, trygghet, respekt og lagspill.

Helgelandssykehuset har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Vi oppfordrer derfor personer med kompetanse innen sør-samisk språk og kultur til å søke.

Helgelandssykehuset HF ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Vi forplikter oss til å kalle inn kvalifiserte søkere i henhold til dette, til alle utlyste stillinger.

Helgelandssykehuset – Overlege