Lege i spesialisering - psykiatri

Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Klinikk for psykisk helsevern og rus er en gjennomgående klinikk som gir et bredt tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling (TSB) og habilitering av voksne. Vi har virksomhet fra Kolvereid i nord til Stjørdal i sør. Foruten lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern og TSB har klinikken også regional funksjon for spiseforstyrrelser. Klinikk for psykisk helsevern og rus etterstreber høy kvalitet og sikkerhet i arbeidet. Vi driver utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og rus. Du vil møte en velorganisert klinikk med høyt ambisjonsnivå innenfor pasientbehandling og faglig utvikling.

Klinikk for psykisk helsevern og rus ved Sykehuset Namsos gir et helhetlig psykiatrisk tilbud til ca. 44 000 innbyggere fordelt på 14 kommuner. Vi har et nært samarbeid med 1. linjetjenesten, og de somatiske avdelinger i Sykehuset Namsos (bl.a. geriatri og nevrologi).

Avdelingen i Namsos består av:

 • Seksjon for akuttpsykiatri (7 senger)
 • Seksjon for allmennpsykiatri (7 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for psykoser (8 senger og poliklinikk)
 • Seksjon for alder (4 senger og poliklinikk)
 • DPS Kolvereid (poliklinikk)
 • Avdeling for Rus- og avhengighetsmedisin (poliklinikk)

Klinikk for psykisk helsevern og rus – Sykehuset Namsos har i dag 10 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri, samt 3 LIS 1. Avdelingen i Namsos er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri.
Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Flere av klinikkens leger og psykologer har PhD eller er i PhD-løp, og klinikken har egen forskning og fagutviklingsenhet. Klinikken har et godt utviklet kvalitetssystem.
For legene betyr dette at rutiner og prosedyrer er på plass, noe som frigir tid til å konsentrere seg om det kliniske arbeidet og fagutvikling.              

Samhandlingen internt og eksternt fungerer godt, noe som blant annet vises ved at vi ikke har overbelegg ved vår akuttpost og korte ventetider for oppstart i poliklinisk behandling.

Arbeidsoppgaver
Leger under spesialisering følger rotasjonsplan innad i klinikken der praksis ved sengepostene og poliklinikken inngår. Til dette hører også opplæring innen alderspsykiatri, CL-psykiatri, spiseforstyrrelser, samt rus- og avhengighetsmedisin.
Legenes utdanningsplan har høy prioritet. Vi vil legge særlig vekt på personlig egnethet, motivasjon for å lære og å bidra til en faglig utviklingsprosess. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen.   

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1- tjeneste

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe mot vår visjon; å være på lag med våre pasienter for deres helse gjennom våre verdier; å være lydhør, løsningsfokusert og kvalitetsbevisst.
 • Faglig engasjement og evne til samarbeid
 • Evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ og nytenkning.
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, særlig muntlig

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og  ulykkesforsikring. 
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Fjord, fjell og vakker natur rett utenfor døren
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv IA -bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken.

Søknadsfrist

15.01.2021

Sted

Namsos

Stilling

Lege i spesialisering psykiatri

Kontaktinfo

Sara Germans Selvik
Avdelingsoverlege
 902 35 965
Helse Nord-Trøndelag – Lege i spesialisering psykiatri