Er du vår nye spesialist som arbeider i en kombinasjon av hjemmekontor og tilstedeværelse?

Stine fulgte drømmen om å overta barndomshjemmet i
Trøndelag, men ønsket å beholde jobben i
Helgelandssykehuset  

Stine Øfsti jobber som psykologspesialist i Helgelandssykehuset. Åtte år etter at hun kom til Helgeland flytter hun og familien tilbake til Trøndelag for å overta barndomshjemmet. En fleksibel løsning gjør at Stine likevel fortsetter i jobben hun har blitt så glad i.    

Stine Øfsti er psykologspesialist og jobber ved voksenpsykiatrisk avdeling (VOP) i klinikk for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset.

Planen om et år på Helgeland ble til åtte 
Da Stine kom til Helgeland og Mo i Rana var planen å være her i ett år, for så å reise hjem til Trøndelag og overta barndomshjemmet. Det ene året ble til åtte, og selv om de nå forlater Helgeland skal hun likevel fortsette i jobben i Helgelandssykehuset og tilbringe perioder på Mo i Rana.     
De var to da de kom, og var blitt fire da de vendte nesen hjemover. I tillegg hadde de ervervet seg en hytte på fjellet utenfor Mo i Rana. Og etter åtte år, blir man jo godt etablert og kjent. Stine var likevel godt i gang med å se etter ny jobb i Trøndelag da hennes leder kom med forslaget om å beholde jobben i Helgelandssykehuset på tross av flytting. På mange måter en spennende tanke, men hvordan ville det fungere i praksis? Hvordan ville det sikre god pasientbehandling?  
Jeg ble veldig usikker over denne lite utprøvde arbeidsformen. Jeg var jo på mange måter en forsøkskanin. På den andre siden var jeg jo etter 8 år i Helgelandssykehuset godt kjent med kollegaer og samarbeidspartnere både i og utenfor sykehuset. Og pandemien hadde jo gitt en god innføring i å håndtere hjemmekontor, men hvordan ville det fungere som en permanent løsning? Det var det som var nytt, og litt skremmende. 

Flere fordeler med å jobbe i Helgelandssykehuset

Jeg var i dialog med flere tilbydere av jobb i Trøndelag, både i det offentlige og i det private. Private som også tilbød meg å jobbe fra hjemmekontor. Det er mangel på både psykologer og psykologspesialister også i Trøndelag, så det var flere relevante jobbtilbud jeg vurderte. 

Men hvorfor velger du da å beholde jobben i Helgelandssykehuset?  
Først og fremst fordi jeg trives godt med å jobbe på et DPS enn ved et stort sykehus. Her får man en bredere erfaring og blir på mange måter en generalist. På et stort sykehus er diagnosene og fagmiljøene mer splittet på ulike lokasjoner, og man blir spesialist ofte med relevant kompetanse innenfor et spesifikt fagfelt. I Helgelandssykehuset får jeg erfaring med flere diagnoser og behandlingsformer, og anledning til å observere og se likheter og ulikheter med ulike behandlingsopplegg til ulike diagnosegrupper. Dette skaper bedre forståelse av å arbeide terapeutisk på tvers av ulike diagnoser. Det gir et bedre helhetsperspektiv, rett og slett.   

For det andre er det også bedre lønnsbetingelser i Helgelandssykehuset. Det er langt fra uvesentlig. Og det ble tydelig da jeg fikk tilbud fra andre lignende arbeidsgivere. Men så var det også noe med mitt første møte med avdelingen, måten jeg ble tatt imot på, egentlig allerede i intervjuet, som kanskje har hatt størst betydning for at jeg er i Helgelandssykehuset fremdeles. I motsetning til mange andre intervju jeg var på, var det i Helgelandssykehuset veldig fokus på hva som skulle til for at jeg skulle trives i jobben og hva jeg hadde lyst til. Det tenker jeg stadig på, at allerede der sprakk planen om å være på Helgeland i bare ett år.  

Hjemmekontor fungerer over all forventning, både for Stine og for pasientene hennes .

Men hvordan fungerer det å jobbe via hjemmekontor?  
Vi har et stort hus, så da jeg bestemte meg for å takke ja til ordningen, planla jeg med det samme for å få på plass et eget rom for ordentlig kontor. Jeg fikk ordnet med to skjermer og et hev- og senk- skrivebord. For meg er det viktig å ha en egen sone hvor jeg er på jobb, dette blir spesielt viktig når man jobber fra hjemmekontor.  

Stine har en fleksibel løsning hvor hun jobber både fra hjemmekontor og med jevnlig tilstedeværelse på Helgeland.

Hjemme i Trøndelag har Stine fått på plass et velfungerende kontor i barndomshjemmet hun nylig har overtatt.

Jeg var veldig spent i starten på hvordan dette ville komme til å fungere, men det har virkelig gått over all forventning. Både for meg og for pasientene mine.   

I dag har Stine mange av sine konsultasjoner via video. Det har vært viktig å evaluere ordningen underveis, også med pasientene. Det er spesielt viktig at denne løsningen fungerer for pasientene, og for mange har det faktisk fungert ekstra godt. Mange pasienter synes det er mindre stressende og ønsker å ta møtene sine hjemme i trygge omgivelser. På Helgeland er det mange som har lang reisevei, og det er også mer praktisk for mange å benytte seg av denne ordningen.   

Stine tok en dialog med alle pasientene sine før hun flyttet, hvor hun presenterte muligheten for å kunne fortsette med jevnlige samtaler over video. Noen syntes det hørtes ut som en god løsning, mens andre kanskje var litt skeptiske i starten, og fikk også mulighet til å bytte behandler. Alle ønsket likevel å prøve ut denne løsningen, og overraskende nok, har det fungert så godt at ingen av hennes pasienter ville bytte behandler.   
“Jeg har like god tillit til deg over skjermen, som når vi møtes fysisk”, var det en pasient som sa til meg.   

Har fortsatt fysiske møter på kontoret på Mo i tillegg til video  
Stine har fortsatt kontor på Mo i Rana i tillegg til hjemmekontoret sitt på Stjørdal, og pendler jevnlig nordover. Her er hun en uke i strekk når hun først kommer. Noen møter er man fortsatt nødt til å ta fysisk, og hun planlegger derfor tilstedeværelsen på Helgeland når det er behov for det. Det er likevel fortsatt mange av pasientene som er så fornøyd med hvordan videokonsultasjoner fungerer, at de ønsker å ta møtene over nett, selv om Stine er på Mo.  

Gode erfaringer fra pandemien gav grunnlag for å videreføre digitale samtaler  
Ørjan Svenøy, avdelingsleder ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, forteller at de lenge har visst at Stine hadde planer om å flytte til Stjørdal og at hun var i kontakt med poliklinikker lokalt der. Vi hadde på dette tidspunktet gjort oss mange erfaringer gjennom pandemien med terapi på video med Whereby i DIPS. Det gav en fleksibilitet for pasienter og behandlere, og vi så et grunnlag for å videreføre denne muligheten. Alle behandlere i VOP har i dag anledning til å gjennomføre samtaler hjemmefra og skrive DIPS hjemmefra. Dette gjør for eksempel at pasienter som ellers ville meldt avbud på grunn av lett sykdom kan få tilbud om digital samtale.  

Vi kom opp med et forslag med Stine som videoterapeut med oppmøter på Mo hver sjette uke. Stine var åpen for ideen og har fortsatt i sin stilling i VOP, men styrer alt det tekniske hjemmefra. Andre relevante møter deltar hun på via Teams. Stine er svært erfaren og pliktoppfyllende, noe som gir et veldig godt grunnlag for å fylle rollen hun har fra Trøndelag.

Selv sidestiller Ørjan digitale samtaler med fysiske møter, men påpeker at noen pasienter og behandlere foretrekker å møtes på kontoret. Det er derfor viktig å finne en god balanse, vurdere hvert enkelt tilfelle og evaluere underveis.

Stine planlegger fysiske møter med pasienter når det er behov for det.

Høres dette ut som drømmejobben?

Ta kontakt med oss!

Kombinerer drømmehjemmet i Sverige med drømmejobben på Helgeland

Barnepsykiateren Marie Proczkowska (63) sitter med en unik og ettertraktet kompetanse som pasientene på Helgeland nyter godt av. Hun elsker Helgeland, stortrives i Helgelandssykehuset og er imponert over personalet som jobber her. Marie ville gjerne være en del av dette, men ønsker ikke gi slipp på drømmehjemmet hun har bygd opp i Sverige.

Fleksibel ordning ble løsningen

Marie er blitt veldig glad i Helgeland, men har hjemmet sitt i Visingsö i Sverige. Her har hun en stor vakker hage som hun har investert mye tid og ressurser på, så det å flytte fra Visingsö var ikke et alternativ. Løsningen ble en fleksibel ordning hvor Marie er ansatt i 100 prosent stilling ved Helgelandssykehuset, hvorav 50 prosent av tiden er fysisk til stede på Helgeland, og de resterende 50 prosent med digital tilstedeværelse via hjemmekontoret i Sverige.

Rune Holm, som er klinikksjef for klinikk psykisk helse og rus, er opptatt av å finne gode løsninger når det dukker opp attraktive søkere som viser interesse og ønske om å jobbe i Helgelandssykehuset. – Med dagens teknologi, og ikke minst mulighetene pandemien har lært oss, så vi muligheten for å teste ut en fleksibel løsning for Marie, sier Rune.

Den fysiske arbeidsplassen er likevel viktig

Marie har blitt tatt veldig godt imot av sine kollegaer og beskriver dem som åpne og helt fantastiske. Ikke bare når hun er fysisk til stede, men også digitalt i de periodene hun jobber hjemmefra. Selv om arbeidet kan utføres vel så effektiv andre steder enn på kontoret, betyr det ikke at fysiske møter ikke er viktig.

Arbeidsplassen er en viktig arena for å bygge fellesskap og for faglig og sosial utvikling, sier Rune og har tro på at en kombinasjon med hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse er avgjørende for å kunne samarbeide godt digitalt. Dette er Marie helt enig i, og er veldig fornøyd med den fleksible ordningen de har kommet frem til. – Når jeg er hjemme i Sverige er jeg alltid tilgjengelig via telefon og video, og pasientene eller deres foreldre ringer meg direkte dersom det er noe, sier Marie.

Fleksibilitet gir resultater

Marie setter pris på å ha en arbeidsgiver som lar henne planlegge arbeidshverdagen, til det beste for henne og pasientene ved Helgelandssykehuset. Rune er fornøyd med hvordan de har klart å tilrettelegge arbeidshverdagen for Marie:
“Fleksibilitet betyr ikke at det ikke stilles krav til de ansatte, og Marie er et godt eksempel på at det er mulig å tilrettelegge for en fleksibel løsning, også innen psykiatrien, sier han og påpeker at det viktigste er at pasientenes behov alltid er ivaretatt”.

Videre presiserer han at en løsning slik Marie har, ikke nødvendigvis passer for alle, og heller ikke alle oppgaver kan løses like godt fra hjemmekontor. Det er derfor viktig å finne en balansegang mellom fleksibilitet, arbeidsgivers og medarbeiders behov.

Ville oppleve Norge, men på Helgeland ønsket hun å bli

Marie hadde et ønske om å oppleve Norge, og begynte som legevikar og reiste rundt på ulike oppdrag. Hun forteller at hun fikk oppleve mange spennende steder, men like før koronaen brøt ut landet hun på Helgeland. Her ønsket hun også å bli værende – Jeg kan bekrefte myten om at folk langs kysten av Norge og nordlendinger er åpne og imøtekommende mennesker, og de snakker ofte om været, forteller Marie. Etter å ha
opplevd været selv kan hun godt forstå akkurat det, for det er virkelig fascinerende, sier hun. Hun forteller at hun våknet i morges kl 05.30 for å oppdage at det var snøstorm utenfor vinduet. Uff, tenkte jeg – jeg orker ikke å gå ut med hunden min i dag. Men, når man har hund så må man ut, uansett vær. Så hun kledde på seg og gikk ut. Og ute var det vindstille og klarvær. Utrolig så fort været skifter karakter. 

Trives i Helgelandssykehuset

I Helgelandssykehuset forteller Marie at hun ble møtt av kollegaer som var veldig åpne og inkluderende, og hun ble svært imponert over å se det lille teamet jobbe så effektivt og bra. – Det tok ikke lang tid før jeg bestemte meg for at her ville jeg jobbe. Helgelandssykehuset består av mange dyktige medarbeidere som gjør en fantastisk jobb, og jeg er stolt av å få være en del av det. Hun forteller også at hun har blitt kjent med folk hun har møtt på gaten når hun har vært ute og gått tur med sine firbente venner.

Marie har gjennom sitt yrkesaktive liv hatt mange kollegaer og har etablert et stort faglig nettverk. Er det behov for å diskutere faglige problemstillinger, har hun mange hun kan støtte seg til både i og utenfor Helgelandssykehuset.
Marie opplever at hun har fått god anledning til å jobbe med faglig utvikling. – Nå har jeg vært her et par år og har allerede jobbet med flere til dels store og små forbedringsprosjekter. For eksempel har vi gjort et ganske stort arbeid knyttet til behandlingen av ADHD-pasienter, forteller Marie med stor entusiasme. Gjennom å etablere flere møteplasser og arenaer for samarbeid på tvers av fagmiljøer, på tvers av lokasjoner og ikke minst på tvers av psykiatri og somatikk, mener Marie at Helgelandssykehuset har en unik mulighet i for å bli Norges beste lokalsykehuset.

Marie er fasinert over været på Helgeland og kan godt forstå at dette er noe nordlendinger prater mye om.
Fv. Psykolog Andrea Herje og barnepsykiater Marie Proczkowska (63) jobber til daglig ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i klinikk for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset.
Kombinerer drømmehjemmet i Sverige med drømmejobben på Helgeland
Previous
Next

Senteret har ledig følgende stillinger:

Døgnavdeling voksne:

 • Psykiater 100% fast

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP):

 • Psykologspesialist 100% fast
 • Psykiater 100% fast

Døgnavdeling barn- og unge:

 • Psykologspesialist 100% fast
 • Psykiater 100% fast

Familieavdelingen:

 • Psykologspesialist 100% fast

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

 • Psykologspesialist 100% fast

Børge Nordås
Områdesjef
 481 28 494

Avdeling for habilitering (Arbeidssted Mo i Rana, Mosjøen eller Sandnessjøen):

 • Psykologspesialist 100% fast
 • Pediater eller spesialist i allmennmedisin 100% fast

Rusenheten/ TSB poliklinikk:

 • Psykologspesialist 100% fast

VOP:

 • Psykologspesialist 100% fast

Anikken Olsen Aaseng
Områdesjef
 482 00 321

VOP Brønnøysund:

 • Psykologspesialist 100 % fast
  Psykiater 100 % fast

BUP Brønnøysund:

 • Psykologspesialist 100 % fast
 • Psykiater 100 % fast

BUP Sandnessjøen:

 • Psykologspesialist 100 % fa

Gunnar Holmvik
Områdesjef
 476 20 801

Helgelandssykehuset HF er en av regionens største kompetansebedrifter, med cirka 1700 medarbeidere på Helgeland. Helgelandssykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen somatisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell og investerer i din videreutdanning. Helgelandssykehuset satser betydelig på forskning og innovasjon. Våre medarbeideres kompetanse og profesjonalitet er grunnleggende for at vi skal nå visjonen om å skape Norges beste lokalsykehus, med det beste tilbudet for pasientene.  Vi setter alltid pasientene i fokus. I god samhandling med våre samarbeidspartnere og omgivelsene skal vi sikre gode og trygge helsetjenester basert på våre verdier; kvalitet, trygghet, respekt og lagspill.

Helgelandssykehuset har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Vi oppfordrer derfor personer med kompetanse innen sør-samisk språk og kultur til å søke.

Helgelandssykehuset HF ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Vi forplikter oss til å kalle inn kvalifiserte søkere i henhold til dette, til alle utlyste stillinger.

Helgelandssykehuset – Psykiater og psykologspesialist