Avdelingssykepleier, Mjølan sykehjem 2. etg.

Vil du være med å jobbe i en sektor med viktige samfunnsoppgaver?

Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem og korttidsopphold samt drift av sentralkjøkken. Vi har 245 institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre sykehjem og hver time teller i våre korttidsavdelinger. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Rana kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.

Nå vil vi ha deg med på laget og ser frem til å høre fra deg!

Vi søker etter avdelingssykepleier i 100% fast stilling ved Mjølan Sykehjem 2.etg
Stillingen er ledig fra og med dags dato eller etter avtale.

Mjølan sykehjem består av to sykehjemsavdelinger som samarbeider om både fag og personell.
Mjølan 2.etg. har 16 beboere med ulike somatiske sykdommer. Det er en faglig spennende avd. og vi har et svært godt arbeidsmiljø. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus!
Vi søker en positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjeneste i Rana Kommune.

Søk og bli en del av en engasjert og fremtidsrettet ledergruppe.

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

 • Ledelse av avdelingen med fag, personal og økonomiansvar.
 • Medansvar for utvikling av tjenester og det helhetlige tjenestetilbudet gjennom deltakelse i ledergruppen.
 • Sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige ressurser og gjeldende lovverk.
 • Bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenester og øvrige samarbeidspartnere.

Vi kan tilby:

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Mange dyktige medarbeidere som er opptatte av å sørge for høy kvalitet på sykehjemmet.
 • Digitalisering av arbeidsoppgaver og fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger.

Hos oss vil du få være med å påvirke fremtidens institusjonstjenester i Rana Kommune.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • IKT-kunnskaper
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig for å kunne utøve yrket forsvarlig
 • Dokumentert lederutdanning og/eller lederkompetanse/erfaring, er en fordel.
 • Gyldig politiattest, jf. Helse-og omsorgstjenesteloven § 5-4

Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner som vektlegges:

 • God til å planlegge og organisere på kort varsel
 • God til å skape relasjoner og nettverk
 • God til å beslutte og iverksette handling
 • God til å skape og tenke nytt
 • God omstillingsvilje og evne
 • Mål- og resultatorientert

Personlige egenskaper:

 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du viser engasjement, redelighet og respekt
 • Du er tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste.
 • Du er en god rollemodell for dine kollegaer.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Arbeidstid: Dagtid

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Lønn fastsettes etter intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester som leveres på jobbintervju.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
fagsjef Marit Sviggum, tlf.: 75 14 67 02 eller e-post: marit.sviggum@rana.kommune.no.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Les mer om oss: www.rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link denne side.

Søknadsfrist: 13.12.2020

Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 13.12.2020

Rana kommune - Institusjonstjenester

Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttids- og avlastningsplasser, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud og sentralkjøkken.
Totalt er det 245 institusjonsplasser fordelt på 4 sykehjem og Helseparken, med 280 årsverk sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.
Som arbeidsgiver skal vi være fremtidsrettet og attraktive. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og brukermedvirkning til beboere i sykehjem- og korttidsavdelingene.

Rana kommune – Avdelingssykepleier