Seksjon for behandling søker:

Ferievikar - natt

Få erfaring fra TSB

Har du lyst til å få erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

Vi trenger ferievikarer til jobb som nattevakt ved seksjon for behandling, Avdeling  Skien, fra medio juni til medio august.

Om seksjon for behandling

Vi tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelaterte lidelser. Behandlingstid er inntil 6 måneder. Vi har 17 plasser og 2 brukerstyrte plasser.

Vi har en erfaren tverrfaglig sammensatt personalgruppe og i teamarbeidet deltar leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, erfaringskonsulent, sosionom og andre med helsefaglig bakgrunn.

Som nattevakt jobber du sammen med en hvilende nattevakt.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker fortrinnsvis etter:

 • Sykepleiere og vernepleiere
 • Sykepleier- og vernepleierstudenter, siste års studenter eller 2. års studenter med godkjent medisinkurs.

Vi ønsker ansatte som er positive og selvstendige, med gode samarbeidsevner.

 

Vi tilbyr

 • innholdsrikt arbeid
 • varierte oppgaver
 • spennende og faglig utfordrende arbeidsmiljø

Generell informasjon

Kontakt:

 • Seksjonsleder Cathrine Hjelvik
  telefon 404 78 496

E post: cathrine.hjelvik@borgestadklinikken.no

 • Avdelingsleder Vegard Moen
  telefon 917 23 270

E post: vegard.moen@borgestadklinikken.no

 • Frist: 2.mai
 • Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden
 • For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

Om oss

Blå Kors Borgestadklinikken behandler mennesker med rus/ avhengighetsrelaterte lidelser. Vi er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Vi har poliklinikk og flere kort – og langtidsdøgntilbud. Vi er eierorganisasjon for det regionale kompetansesenteret KoRus-Sør. Vi holder til i Skien, Telemark. 

Søknadsfrist

2. mai 2021

Kommune

Skien

Omfang

Heltid

Varighet

Sesong

Arbeidssted

Skien

Ferievikar – natt – Blå Kors Borgestadklinikken – Jobbnorge