Sykepleiere

Har du hjerte for eldre pasienter? Kom og jobb med oss på Geriatrisk avdeling!

Sykepleier

Har du hjerte for eldre pasienter? Kom og jobb med oss på Geriatrisk avdeling! Vi gir deg spennende dager der ingen dager er like og vi garanterer deg et godt arbeidsmiljø.

Vil du utgjøre en forskjell i et viktig samfunnsoppdrag? Stilling hos oss kan være et fint springbrett videre i din karriere, enten hos oss eller ved andre fagområder i UNN. Vi ønsker også deg som har dyrebar erfaring som du vil dele i et høyt kompetent geriatrisk miljø. 

Geriatrisk seksjon består av sengepost og poliklinikk/dagenhet. Sengeposten har 14 senger, der vi utreder og behandler eldre pasienter med akutt funksjonssvikt og indremedisinske problemstillinger. Våre pasienter har flere sykdommer, og et komplisert sykdomsbilde. Vi er opptatt av helhetlig og pasientsikker utredning og behandling. Vi jobber tverrfaglig. Vær med inn i Geriatrisk sengepost for en sniktitt på hva vi er opptatt av:  Fallforebygging i Geriatrisk avdeling

Hos oss kan du utvikle ditt kliniske blikk da våre pasienter ikke alltid har symptomer du finner fremst i lærebøker. Vi garanterer deg utvikling som sykepleier med mange spennende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø som har stor takhøyde og som tar vare på deg som nyansatt.

Grip muligheten!

Vi har ledig fast stilling og vikariat frem til 30.09.2023. Vikariat er med mulighet for forlengelse.

Ta gjerne kontakt med Inger Lise for en uformell prat om stillingens innhold, oppgaver og muligheter. Se kontaktinfo lengre ned i annonsen.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil være en del av tverrfaglig team som utreder og behandler lidelser som ikke er en del av en naturlig aldringsprosess eller kommer i tillegg til den naturlige aldring 
 • Du vil jobbe i nær samhandling med den enkelte pasient og deres pårørende
 • Du vil bli god på kommunikasjon og skape et godt behandlingsmiljø for pasienten 
 • Du vil få god trening på prosedyrer 
 • Du vil lære alt du trenger i forhold til samhandling med kommunehelsetjenesten 
 • Du vil lære kliniske sykepleiefaglige oppgaver på universitetssykehusnivå
 • Du vil gi våre pasienter et trygt og sikkert sykehusopphold
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Du må beherske norsk godt muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Vi søker stabile, fleksible, ansvarsfulle og dyktige kollegaer som har interesse for arbeid med eldre mennesker i en sårbar situasjon
 • Vi ønsker deg som har faglige ambisjoner og er opptatt av pasientsikkerhet
 • Vi ønsker deg som er god på samarbeid og som gir din kollega god støtte 
 • Vi ønsker deg som har personlig egnethet for stillingen
 • Du må kunne jobbe 3-delt turnus 
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr individuell opplæring, introduksjonsprogram, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø, samt et inkluderende, løsningsorientert og humørfylt arbeidsmiljø 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • En trygg og stabil arbeidsgiver som sikrer forutsigbarhet

Søknadsfrist

10.04.2022

Sted

Geriatrisk sengepost

Stilling

Sykepleier

Kontaktinfo

Therese Ulvik
Ass. seksjonssykepleier
 411 42 060
 
Inger-Lise Høgtun
Seksjonssykepleier Geriatrisk seksjon
 995 78 147

Sykepleiere - ferievikarer

Har du hjerte for eldre pasienter? Kom og jobb med oss på Geriatrisk avdeling!

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har et stort hjerte for eldre pasienter, og ønsker å utgjøre en forskjell i et viktig samfunnsoppdrag.

Stilling hos oss kan være en fint springbrett videre i din karriere, enten hos oss eller ved andre fagområder i UNN.

Geriatrisk seksjon består av sengepost og poliklinikk/dagenhet. Sengeposten har 14 senger, der vi utreder og behandler eldre pasienter med akutt funksjonssvikt og indremedisinske problemstillinger. Våre pasienter har flere sykdommer, og et komplisert sykdomsbilde. Vi er opptatt av helhetlig og pasientsikker utredning og behandling. Vi jobber tverrfaglig. Vær med inn i Geriatrisk sengepost for en sniktitt på hva vi er opptatt av:  Fallforebygging i Geriatrisk avdeling

Hos oss kan du utvikle ditt kliniske blikk da våre pasienter ikke alltid har symptomer du finner fremst i lærebøker. Vi garanterer deg utvikling som sykepleier med mange spennende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø som har stor takhøyde og  som tar vare på deg som nyansatt.

Grip muligheten! Vi har ledige ferievikariat i perioden 01.06.2022 – 30.09.2022 med mulighet for forlengelse. 

Ansettelser vil skje fortløpende i perioden frem til søknadsfrist. Vi anbefaler deg derfor å være tidlig ute!

Ta gjerne kontakt med Inger Lise for en uformell prat om stillingens innhold, oppgaver og muligheter. Se kontaktinfo lengre ned i annonsen.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil være en naturlig del av tverrfaglig team som utreder og behandler lidelser som ikke er en del av en naturlig aldringsprosess eller kommer i tillegg til den naturlige aldring 
 • Du vil jobbe i nær samhandling med den enkelte pasient og deres pårørende
 • Du vil bli god på kommunikasjon og skape et godt behandlingsmiljø for pasienten 
 • Du vil få god trening på prosedyrer 
 • Du vil lære alt du trenger i forhold til samhandling med kommunehelsetjenesten 
 • Du vil lære kliniske sykepleiefaglige oppgaver på universitetssykehusnivå
 • Du vil gi våre pasienter et trygt og sikkert sykehusopphold
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Du må beherske norsk godt muntlig og skriftlig
 • Nyutdannede oppfordres til å søke
Vaksinestatus for covid-19 vil etterspørres dersom det er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus, men uten denne informasjon kan arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.
Personlige egenskaper
 • Vi søker stabile, fleksible, ansvarsfulle og dyktige kollegaer som har interesse for arbeid med eldre mennesker i en sårbar situasjon
 • Vi ønsker deg som har faglige ambisjoner og er opptatt av pasientsikkerhet
 • Vi ønsker deg som er god på samarbeid og som gir din kollega god støtte 
 • Vi ønsker deg som har personlig egnethet for stillingen
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr individuell opplæring, introduksjonsprogram, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø, samt et inkluderende, løsningsorientert og humørfylt arbeidsmiljø 
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • For tilflyttere kan vi være behjelpelig med bolig
 • Det er mulighet for lengre vikariat i etterkant av ferievikariatet
 • En trygg og stabil arbeidsgiver som sikrer forutsigbarhet

Søknadsfrist

Snarest

Sted

Geriatrisk sengepost

Stilling

Sykepleiere

Kontaktinfo

Therese Ulvik
Ass. seksjonssykepleier
 411 42 060
 
Inger-Lise Høgtun
Seksjonssykepleier Geriatrisk seksjon
 995 78 147
Sykepleiere og ferievikarer til geriatrisk sengepost – UNN HF