BEIARN KOMMUNE

Ønsker du topplønn som sykepleier i tillegg til gode bonusordninger?

Ønsker du?
Topplønn med 16 års ansiennitet
I tillegg følgende bonus: Gratis kommunal leilighet i 1 år mot 2 års bindingstid,
eller utbetalt kr. 100 000 hvis du ordner bosted selv, også med 2 års bindingstid.

Med mer…

Hvis dette kan være deg ønsker Elisabeth og Torhild gjerne høre fra deg!

Er du sykepleier/vernepleier og ønsker å være en del av et godt arbeidsmiljø med god faglig standard, da er Beiarn kommune plassen for deg. Kommunen har i alle år hatt god sykepleierdekning men nå er det ledig to 100 % faste stillinger, en i hjemmesykepleien og en på Beiarn sykehjem. Du kan velge om du ønsker å arbeide dag/aften og tredje hver helg, eller gå inn i en ren nattstilling på Beiarn sykehjem.

Kommunen har startet en prosess med å se på om sykepleierne skal organiseres i team. Kommunen har en egen KAD plass på sykehjemmet, og kommunen er kjent for å levere tjenester av god kvalitet. Kommunen har utviklet et kvalitetssystem som selges til andre kommuner og det jobbes med mange spennende prosjekter for å utvikle tjenestene.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Førerkort kl B

Sykepleier/vernepleierstudenter kan søke og tilsettes etter endt utdanning mot forpliktelse
til helgstilling samt arbeide 4 uker under ferieavviklingen.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Har gode holdninger og etiske verdier i møte med tjenestemottakere og kollegaer

Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli vektlagt.

For stillinger som krever politiattest, må gyldig politiattest fremlegges før tilsetting.

Du må kunne identifisere deg med og etterleve Beiarn kommune sine verdier:

 • Vilje
 • Åpenhet
 • Stolthet
 • Samhold

Vi tilbyr

 • Topplønn med 16 års ansiennitet
 • Gode muligheter for videreutdanning
 • God offentlig pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø med høy faglig standard
 • Flyttegodtgjørelse iht. reglement

I tillegg gis det følgende bonus:

 • Gratis kommunal leilighet i 1 år, eller inntil kr. 100 000 hvis du ordner bosted selv. Begge bonusordningene gir 2 års bindingstid.
 • Gode muligheter for videreutdanning
 • God offentlig pensjonsordning
  • Godt arbeidsmiljø med høy faglig standard

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetslova § 25. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd, og gitt anledning til å trekke søknaden.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Kontakt Elisabeth eller Torhild for en uforpliktende prat.

Det er ikke søknadsfrist på denne stillingen, da vi tilsetter deg om du er kvalifisert.

ELISABETH LILLEENG
Virkomhetsleder
mob. 994 86 255
elisabeth.lilleeng@beiarn.kommune.no

TORHILD ANDERSEN NYSTAD
Virkomhetsleder
mob. 905 39 379
torhild.moen.andersen@beiarn.kommune.no

Om Beiarn

Beiarn kommune ligger rett nord for polarsirkelen, og 10 mil unna kulturbyen Bodø med flyplass, jernbane og havn. Kommunen har en levende landbrukskultur, og har sterke tradisjoner for jakt, fangst, fiske og lefsebaking. Vi leverer gode velferdstjenester, og alle som bor her er verdifulle og viktige.

Kommunen har mange alpine fjelltopper, og øvre Beiardalen er etter hvert blitt et kjent sted som et skiparadis.
Beiarn er også særlig kjent på grunn av det gode laksefisket fra medio juni til september, og Beiarelva er av de beste i Norge på både laks og sjøørret. 
Vi bor trygt og har muligheter for allsidig friluftsliv rett utenfor stuedøra. Her er det godt å høre til.

Mer informasjon om Beiarn kommune finner du her og her.

Sykepleier – Beiarn kommune