Amrop

Vi søker sykepleiere til Enhet for nyreerstattende behandling - hemodialyse og Seksjon fordøyelse-/nyre sengepost.

Vi har flere ledige faste stillinger på sengepost og ledig kombi-stilling med arbeid henholdsvis 50% på hemodialyse og 50% på fordøyelse-/nyre sengepost. Arbeid hver 3. helg gjelder alle stillinger.

Enhet for nyreerstattende behandling har ansvar for dialysebehandling, både peritoneal- og hemodialyse. Vi har også ansvar for utredninger før nyretransplantasjon. Hos oss får du en spesialisert kompetanse på hemodialyse, og du får møte pasienter med kronisk og akutt nyresvikt. Du får også omfattende erfaring med avansert medisinsk teknisk utstyr. Vi har ny avdeling fra 2020, og et godt arbeidsmiljø med både erfarne og mer nyansatte kolleger.

På Seksjon fordøyelse-/nyre sengepost vil du ta del i en svært spennende arbeidshverdag. Vi utreder og behandler pasienter med mange ulike og sammensatte sykdomsbilder som akutt og kronisk nyresvikt, malign hypertensjon, assistert peritonealdialyse (hjemmedialyse), forgiftninger, alvorlig ernæringsproblematikk, kroniske betennelsestilstander i mage/tarm, leversvikt og NETS-pasienter.

Du vil få en bred kompetanse innenfor to spennende indremedisinske fagfelt, og vi samarbeider daglig med gastrolab, medisinsk dagenhet, og poliklinikk, og enhet for nyreerstattende behandling. Vi har et godt arbeidsmiljø, og en god kultur for å ivareta deg som ny ansatt.

Begge avdelingene har egen fagsykepleier, fagdager og internundervisning. Vi har også et felles mål om å tilby behandling og oppfølging på et faglig høyt nivå.

Vi vil intervjue og ansette fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Pleie, oppfølging, opplæring og veiledning av pasienter og deres pårørende
 • Koordinering av pasientforløp og drift
 • Samhandling med kommuner
 • Praktisk utførelse av hemodialyse og peritonealdialyse
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IT-kunnskaper, da innhenting av informasjon og dokumentasjon foregår elektronisk     
 • Interesse for medisinsk teknisk utstyr
 • Norsk autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
Personlige egenskaper
 • Du må trives i et aktivt og travelt miljø, og være oppsøkende i forhold til nye oppgaver
 • Du må trives med både det akutte og kroniske aspektet ved pasientbehandling
 • Du er fleksibel og stabil, løsningsorientert og har interesse for fagfeltene
 • Du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Du har ønske om, og evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode kliniske evner og faglig trygghet er en fordel

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver     
 • Trivelige kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Ny avdeling for Enhet for nyreerstattende behandling
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Opplæring i 3 uker på sengepost og 3 måneder på dialysen
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Søknadsfrist: 30.07.2022
 
Kontaktinformasjon: Seksjonsleder Pia Simensen, tlf. 77 66 99 37 / e-post Pia.Helen.Hotti.Simensen@unn.no eller enhetsleder Line Dyrseth Strømnes, tlf. 77 62 61 75 / e-post Line.Dyrseth.Stromnes@unn.no
Sykepleiere – Nyremedisinsk seksjon – UNN HF