Fylkestannlege

Har du lyst på en spennende lederstilling som Trøndelag fylkeskommunes nye fylkestannlege?

Seksjon tannhelse i Trøndelag fylkeskommune har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten, som tilbyr tjenester til prioriterte grupper etter lov om tannhelsetjenesten og til voksne betalende pasienter. Ca. 100 000 personer behandles per år. Tannhelsetjenesten har mer enn 300 ansatte og 53 klinikker spredt i hele fylket. Virksomheten er organisert i sju distrikter, som hver ledes av overtannlege/distriktsleder. 

Seksjonen ledes av fylkestannlegen, og administrasjonen har kontorsted Fylkets hus Steinkjer.
Den som tilsettes i seksjonslederstillingen vil samarbeide tett med administrativ ledelse i fylkeskommunen. Nærmeste leder vil være assisterende fylkesrådmann. 

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. juni 2021.

Arbeidsoppgaver

Fylkestannlegen har ansvar for å lede den offentlige tannhelsetjenesten:

 • Faglig ansvar for tjenesten, som omfatter tannbehandling, helsefremmede og forebyggende arbeid og deltakelse i forskning og fagutvikling
 • Ansvar for organisering av arbeidet i seksjonen, herunder økonomi- og personalansvar
 • Strategisk planlegging og utvikling av tannhelsetjenesten 
 • Utredning av saker til politisk behandling  

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå, helst odontologi evt. annen helsefaglig utdanning 
 • Det kreves ledererfaring og det er ønskelig med videreutdanning innen ledelse
 • God kjennskap til den offentlige tannhelsetjenesten
 • God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig 
Vi søker etter deg som
 • Er en god relasjonsbygger med stort fokus på samhandling 
 • Er god til å lede andre og er beslutningsdyktig 
 • Har evne til å motivere, iverksette og lede utviklingsarbeid
 • Er strukturert og har god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, med gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Lønn etter avtale
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere

Søknadsfrist

07.03.2021

Arbeidssted

Steinkjer

Stilling

Fylkestannlege

Heltid/deltid

Heltid

Kontaktinfo

Ole Tronstad
Assisterende fylkesrådmann
 +47 995 87 042

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Fylkestannlege