Vil du være med å gjøre en forskjell for våre innbyggere?

Sykepleier

Sykepleier 100% vikariat fra 01.01.2021 tom 31.12.2021 p.t. Hjemmetjenesten med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen er for tiden i 3-delt turnus med helgearbeid. Vi jobber med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turnusordning.

Denne stillingen innehar ansvar for å følge opp og innføre mobil omsorg i hjemmetjenesten. Samt ansvar for innkjøp og er leders stedfortreder, andre oppgaver kan bli pålagt.

Hjemmetjenesten

Om virksomheten:

Hjemmetjenesten er inndelt i 2 soner – Sone sør er lokalisert på Straumen. Og sone nord er lokalisert i Elvkroken.

Hjemmebaserte tjenester yter tjenester til hjemmeboende med behov for hjemmesykepleie, miljøtjeneste, hjemmehjelp og BPA (brukerstyrt personlig assistent).

Oppgaver

Arbeidsoppgaver/ansvar:

 • Sykepleiefaglig ansvar for pasienter og brukere i kommunen.
 • Sørge for at sykepleiefaglige oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis
 • Primærkontaktrolle med b.la ansvar for utarbeidelse av tiltak, rutiner, møtevirksomhet og oppfølging av pasienter/brukere.
 • Holde deg oppdatert innenfor eget fagområde.
 • Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten
 • Samarbeide med pårørende og andre eksterne instanser
 • Gi veiledning og opplæring til ansatte, brukere, pårørende, studenter/elever
 • Følge opp mobil omsorg, innkjøp og er stedfortreder for avdelingsleder

Vi søker etter en medarbeider som har

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant videreutdanning er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. (nivå B2)
 • Sertifikat klasse B

Viktige egenskaper vi ser etter:

 • Det forventes at du takler et aktivt miljø
 • Du må ha evne til å prioritere egne og avdelings oppgaver
 • Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig, løsningsfokusert og målrettet
 • Gode kunnskaper innen IKT og dokumentasjon
 • Vilje og evne til å veilede, undervise og skape faglig engasjement

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer
 • Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å være med å utvikle tjenestene våre til det beste for Sørfolds innbyggere
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn tilsvarende minimum 8 års lønnsansiennitet
 • Ekstra avlønning som stedfortreder for avdelingsleder
 • Mulighet for å gjennomføre lederutdanning

Annen informasjon

Personlige egenskaper vil bli vektlagt, og det vil gjennomføres intervju og referansesjekk av aktuelle søkere. Det bes derfor om at minst to referanser oppgis i søknad.

Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes. (3 mnd.)

Kontaktperson(er)

Avdelingsleder Hjemmebasert omsorg Randi Louise Langø, tlf. 94 14 93 48, e-post: randi.lango@sorfold.kommune.no

Enhetsleder Hjemmebasert omsorg Margunn Skjevik, tlf.  92 86 53 82, e-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

 

Søknadsfrist: 7. oktober 2020

 

Sykepleier/vernepleier

Institusjonsomsorgen i Sørfold kommune består av to sykehjem og en avlastningsbolig for barn. Et sykehjem er lokalisert i Røsvik og de to andre enhetene på Straumen. Institusjonene har akuttsenger, rehabilitering, korttidsplasser/avlastning og langtidsplasser i både somatisk og skjermet enhet.

Sørfold kommunes helse- og omsorgstjenester er inne i spennende utvikling. Det arbeides med implementering av velferdsteknologiske løsninger, kvalitetsreformen Leve hele livet og valg av løsninger for fremtidens helse- og omsorgstjenester. Den som ansettes i stillingen vil få mulighet til å delta og påvirke i dette arbeidet.

Ved Sørfold sykehjem i Røsvik er det nå ledig 100% fast stilling som sykepleier eller vernepleier.  Tiltredelse etter avtale.

Oppgaver

Faglig ansvar for pasienter og brukere i kommunen.
Sørge for at oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis
Primærkontaktrolle med b.la ansvar for utarbeidelse av tiltak, rutiner, møtevirksomhet og oppfølging av pasienter/brukere.
Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten
Samarbeide med pårørende og andre eksterne instanser
Gi veiledning og opplæring til ansatte, brukere, pårørende, studenter/elever

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. (nivå B2)
 • Sertifikat klasse B

Egenskaper vi ser etter:

 • Du må ha evne til å prioritere egne og avdelingens oppgaver
 • Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig, løsningsfokusert og målrettet
 • Gode kunnskaper innen IKT og dokumentasjon
 • Vilje og evne til å veilede, undervise og skape faglig engasjement

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer
 • Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å delta aktivt i utviklings- og kvalitetssikringsarbeid
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i henhold til tariff og lokale fremforhandlede tillegg, tilsvarende minimum 8 års lønnsansiennitet

Praktiske opplysninger

Det vil gjennomføres intervju og referansesjekk av aktuelle søkere. Det bes derfor om at minst to referanser oppgis i søknad.

Politiattest av nyere dato må forevises før tiltredelse.

Vil du høre mer om stillingen før du søker kan du ta kontakt med avdelingsleder Wanja Olsen, tlf 90778468, e-post: wanja.olsen@sorfold.kommune.no, eller enhetsleder Margunn Skjevik, tlf 92865382, epost: Margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

 

Søknadsfrist: 30. september 2020

Om Sørfold kommune

Sørfold er en trivelig kraft- og kulturkommune med ca. 2000 innbyggere. Fra kommunesenteret Straumen er det 15 km til Fauske og 69 km til Bodø. Servicetilbudet er godt utbygd, vi har helsefremmende skoler og barnehager og flerbrukshall med

25 meters svømmebasseng. Kommunen har status som nasjonalparkkommune og er et eldorado for friluftsliv. Les mer i vår brosjyre: Velkommen til Sørfold

Sørfold kommune – Sykepleiere / vernepleier