Ledig driftstilskudd for fysioterapeut

Om stillingen

Sortland kommune har ledig avtale om driftstilskudd for fysioterapeut 100 %.
Avtalen er ledig fra 1.9.2020.
Driftstilskuddet er knyttet til en etablert praksis, og det vil kreves vederlag for overdragelse.


Kvalifikasjonskrav

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
- Erfaring og etterutdanning innen onkologi og lymfødem. Dersom vi ikke får søkere som fyller ønsket om kompetanse innen onkologi og lymfødem, vil søkere med utdanning innen psykomotorisk fysioterapi bli prioritert.

  • Solid kompetanse og erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging innen et bredt spekter av pasientgrupper
-
  • Erfaring fra arbeid i privat praksis
- Førerkort klasse B
-
  • Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd

Personlige egenskaper og arbeidsoppgaver

Det søkes etter fysioterapeut som ønsker å utvikle gode fysioterapitjenester i tråd med kommunens framtidige behov.
Jevnlig faglig oppdatering forutsettes. Godt samarbeid og kommunikasjon ift kolleger og øvrig helsetilbud er viktig.
Profesjonell, men relasjonsskapende i forholdet pasient/terapeut. Fysioterapeuten må delta på tverrfaglige samarbeidsmøter og delta på utarbeidelse av individuell plan ved behov.


Krav til språkkunnskaper

Du må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B2.
Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, på annen måte.

Andre opplysninger

Tildeling av avtalehjemmel og overdragelse av fysioterapivirksomhet gjøres etter ASA 4313. Praksisen skal drives i hht lov om helsetjenester i kommunene og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som framgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00. Velkommen som søker!

Søknadsfrist

07.06.2020

Utlyst

15.05.2020

Stilling

Fysioterapeut

Stillingstype

Fast ansatt

Kontaktinfo

Lise Lotte Stenersen

Assisterende kommunalsjef
lilost@sortland.kommune.no
952 64 131
76 10 92 68

Kristin Dahlmo

Rådgiver HMS/Kvalitet Helse og omsorg
kda@sortland.kommune.no
952 64 135
76 10 92 66

Sortland kommune