Psykolog

Fauske Familiesenter har ledig 100% engasjement som psykolog fra d.d. – 31.12.21 med mulighet for forlengelse.

Vi søker etter en selvstendig, engasjert og utviklingsrettet person som kan bidra til å øke graden av livsmestring blant barn og unge i Fauske kommune.

Familiesenteret består i dag av svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, flyktningehelsetjeneste, forebyggende barnevern og barnefysioterapi. Vi er i gang med en spennende prosess med videreutvikling av Familiesenteret, til etablering av Familiens Hus sammen med PPT og barneverntjenesten.
Vil du være med på dette sammen med oss?

Forventet innflytting i Familiens Hus er januar 2021. Målsettingen er at familiene i kommunen skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. Her vil du få være med å videreutvikle en tjeneste som setter tverrfaglig samarbeid og foreldrestøtte i fokus.

Psykologstillingen er tenkt å benyttes på alle nivåer, fra forebygging til klinisk arbeid. Hovedfokuset vil være å videreutvikle tjenester til  familier med barn i førskolealder. Det vil være stor mulighet til å være med å forme innholdet i stillingen. Stillingen vil også bestå av noe systemarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Individuelt/ familieterapeutisk arbeid
 • Gruppeterapeutisk arbeid, f.eks bluesmothers
 • Bidra til utvikling av kompetansekurs for foreldre
 • Kompetanseheving både til ansatte i kommunen og til kommunens innbyggere.
 • Kollegaveiledning

Arbeidsoppgaver kan bli endret ut fra tjenestens behov.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent psykolog/ psykologspesialist
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Førerkort, klasse B
 • Erfaring fra arbeid med barn og familier er en fordel
 • Erfaring med gruppeterapi er en fordel

Vi søker etter deg som:

 • Har engasjement for arbeid med barn og familier
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Er selvstendig og tydelig
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et tverrfaglig miljø
 • Et positivt og godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fleksitid
 • Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Tilsettingene skjer etter kvalifikasjoner og HTA’s bestemmelser. Lønns- og arbeidsvilkår er i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 måneders prøvetid.

Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.

CV, vitnemål og attester skal legges ved søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker skal hensyntas lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Dokumentasjon på at opplysninger gitt i søknaden, samt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.

Velkommen som søker!

Avdeling: Familiesenter
Arbeidssted: Fauske kommune
Arbeidstid: Dagtid
Stillingstype: Psykolog
Kontakt oss
Reidunn Bjørnådal Storli
Lendende helsesykepleier
reidunn.storli@fauske.kommune.no
75 60 43 14 / 940 35 411
Søknadsfrist: 24.06.2020
Fauske kommune – Psykolog