Vi søker psykologspesialist/psykolog

Vil du være med å skape Norges beste BUP på vakre Helgeland?

Det har åpnet seg en mulighet for en psykologspesialist, eller en psykolog, ved BUP Mo i Rana.

Du er hjertelig velkommen til å søke. Ved BUP Rana er det rom for både å lære og påvirke. Vi har et godt arbeidsmiljø og gleder oss til å bli kjent med deg. 

Litt om oss:
Vi på BUP Rana er organisert som en avdeling ved Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana. Senter for psykisk helse og rus er organisert som et DPS ved Helgelandssykehuset HF. Senteret omfatter, i tillegg til BUP, voksenpsykiatrisk poliklinikk – VOP, allmennpsykiatrisk døgnavdeling for voksne, ambulant akutt-team, rusavdeling og habiliteringstjeneste. Totalt er det ca. 60 behandlerstillinger ved senteret.

BUP Rana er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som driver med utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 – 18 år. Vi har et spennende og variert arbeidsområde som innebærer både selvstendig arbeid og teamarbeid.

Avdelingen er tverrfaglig sammensatt – vi har både overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, psykologspesialister, leger i spesialisering, psykologer, pedagoger, sosionomer og barnevernspedagog. Pr i dag har vi 14 behandlerstillinger og avdelingsleder, samt 3 merkantilt personell.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostisering av psykiske lidelser hos barn og unge
 • Individuell terapi, gruppeterapi og familieterapi
 • Tverrfaglig samarbeid internt, og eksternt med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Utadrettet virksomhet må påregnes da vårt geografiske ansvarsområde dekker kommunene Rana, Hemnes, Nesna og Rødøy
 • Ved behov bistå med støtte til andre avdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha godkjent norsk autorisasjon som psykologspesialist eller være psykolog under spesialisering
 • Du må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Det er ønskelig om du har erfaring innenfor fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig og faglig engasjert
 • Du er pasientorientert og kommuniserer godt både med pasienter og kolleger.
 • Du er målbevisst, strukturert og løsningsorientert
 • Du har gode samarbeidsevner og trives med arbeid i tverrfaglige team

Vi tilbyr

 • Spennende faglig fellesskap med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Internundervisning og veiledning
 • God tilrettelegging for spesialiseringsforløp
 • Lønn og ansettelsesvilkår etter avtale
 • God pensjonsordning

Kontakt
Sølvi Åsheim, Avdelingsleder, 415 73 435

Arbeidssted
Søsterveien 2, 8613 Mo i Rana
 
Søknadsfrist: 16. september 2020
Helgelandssykehuset – Psykolog/psykologspesialist – BUP Mo i Rana